Polityka

Polityka Kościoła prawosławnego

Inne strony warte obejrzenia: kancelaria-hermant.pl/pl/gdzie-placic-skladki-zus-urssafrsi-przy-wykonywaniu-dzialalnosci-w-polsce-i-we-francji/

Polityka Kościoła prawosławnegoIdeowe polityczno-społeczne oraz obyczajowe podstawy prawosławia kształtowały się w specyficznym środowisku duchowym Bizancjum przed schizmą chrześcijaństwa. Podział w Kościele chrześcijańskim na „łaciński Zachód” i „grecki Wschód” został pogłębiony i utrwalony przez narastające spory między „łacinnikami” a „bizantyjczykami” w okresie wypraw krzyżowych. Przyczyniły się do tego pogrom „łacinników” w 1118 roku w Konstantynopolu, a także zdobycie tego miasta przez krzyżowców w 1204 roku i ustanowienie tam cesarstwa łacińskiego. W wyniku tak zwanej schizmy wschodniej w 1045 roku cały Kościół na Rusi przechodził stopniowo na prawosławie. Wpływ na życie duchowe Rusi Kijowskiej miała Ławra Peczerska (znana jako „matka ukraińskich klasztorów”). Był to kompleks sześćdziesięciu budynków i cerkwi, ze słynnymi katakumbami i pieczarami, od których wywodzi się jego nazwa. Hilarion, pierwszy metropolita kijowski z pochodzenia Rusin, stworzył w Kijowie ośrodek wiary i oświaty znany jako Ławra Kijewopeczerska. Dzięki staraniom następców Hilariona w kijewopeczerskim klasztorze wychowały się zastępy mnichów, którzy kształcili się tam, pisali oraz tłumaczyli książki rozpowszechniane nie tylko na ziemiach późniejszej Ukrainy, ale i Białorusi oraz Rosji. W XI wieku cesarstwo bizantyjskie zostało zagrożone przez Turków. W miarę rozszerzania się ich podbojów kurczył się nie tylko zasięg jurysdykcji patriarchy konstantynopolitańskiego, ale również słaba więź między patriarchami poszczególnych Kościołów prawosławnych. Stały się one autonomiczne, a w znacznym stopniu nawet niezależne – inaczej: autokefaliczne (grec. auto – sam; kephale – głowa) – od ekumenicznego patriarchatu w Konstantynopolu. W tych lokalnych Kościołach szczególnie rozległe kompetencje uzyskały sobory. Zgodnie z doktryną prawosławia wielość Kościołów narodowych (autokefalicznych) nie jest sprzeczna z nadrzędną ideą jedności Kościoła Bożego. Autokefalia przejawia się w odrębnym ustroju wewnętrznym Kościoła lokalnego oraz w niezależności hierarchii Kościoła w danym państwie od hierarchii w innym kraju. Kościoły autokefaliczne nie zerwały związków kanonicznych z innymi Kościołami prawosławnymi. Tworzyły one powszechny Kościół prawosławny (Cerkiew), rezerwując przy tym honorowe pierwszeństwo dla konstantynopolitańskiego patriarchy ekumenicznego.


Warto również przeczytać:

Dlaczego warto głosować
Wiele osób zastanawia się nad tym czy pójść na wybory czy może tego nie robić. Oczywiście, dla osób, który interesują się polityką, albo po prostu są patriotami i nie jes...

Rolnictwo zrównoważone
Jedną z alternatywnych koncepcji jest rolnictwo zrównoważone, które wprowadza polityka rolna Unii Europejskiej. Dzięki tej koncepcji Unia europejska pragnie dążyć do inte...

Wybory prezydenckie
Wybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezy...

Obecna polityka naszego kraju
Nie da się ukryć, że z pojęciem polityka wiąże się obecnie wiele emocji z tego względu, że w tym roku mają miejsce wybory na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim...

Przed wyborami
Zbliżają się kolejne wybory prezydenckie. Po raz kolejny zdecydujemy komu powierzyć losy naszego państwa a zarazem także i własne. Mimo, iż wybory odbędą się dopiero na j...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: