Polityka

Politologia, nauka społeczna

Inne strony warte obejrzenia: odzyskiwanie odszkodowań

Politologia, nauka społecznaPolitologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka posiada swój przedmiot, a jest nim polityka, władza, państwo i wszystko, co się z tym wiąże. Polityka rozumiana tu jako kompleks różnorodnych czynności związanych z posiadaniem władzy, sprawowaniem władzy, itp. (w kontekście władzy państwowej). Polityka rozumiana również jako relacje wewnątrz państwowe oraz wzajemne stosunki miedzy państwami (czy to na arenie europejskiej, czy ogólnoświatowej). Władza w politologio to pewna zależność, to również różne style sprawowania władzy. W kwestii państwa jako przedmiotu badań politologii zastanawia się ona nad jego różnymi funkcjami, charakterem, strukturą, zadaniami, etc. Podstawowe pola zainteresowań politologii zawężają się do następujących zagadnień: historia polityki, myśli politycznej, główne teorie na temat tego czym jest państwo, władza, polityka, zagadnienie działania, zadań, struktur różnorodnych instytucji politycznych, partii, zgrupowań, stowarzyszeń, badanie ustrojów politycznych pod kątem ich pozytywnych i negatywnych wpływów na funkcjonowanie państwa i dobro państwowe, analiza polityki międzynarodowej, czy organizacji, prawa, stosunków międzynarodowych, kwestia opinii publicznej i jej miejsce w politycznym życiu kraju, etyka w polityce, i inne. Jak widać to szereg różnorodnych zagadnień, aczkolwiek ściśle ze sobą powiązanych. Ponadto politologia jako nauka dzieli się na rząd nauk szczegółowych, głębiej analizujących pewne problemy, wśród nich wyróżniamy przykładowo polityka społeczna, ekologiczna, gospodarcza, itd. Politologia jako nauka współpracuje z innymi naukami, czy to naukami społecznymi (takimi jak socjologia), czy z królową wszystkich nauki od której zaczęło się właściwie naukowe postrzegania świata to jest z filozofią, a dokładniej z filozofią społeczną, czy filozofią polityczna. Politologia jako na nauka w Polsce i na całym świecie cieszy się obecnie coraz powszechniejszym zainteresowaniem, choć w naszym kraju jest ona stosunkowo od niedawna (a mianowicie od początku XX wieku). Jednakże sama politologia (uprawiana pod różnymi nazwami, ale zajmująca się wyżej wymienioną problematyką) wywodzi się ze starożytnej Grecji (patrz: Demokryt, Platon, Arystoteles).


Warto również przeczytać:

Polityka prorodzinna
Bardzo często słyszy się, że rodzina jest ni mniej ni więcej tylko podstawową komórką społeczną. Nic zatem dziwnego, że w programach partii politycznych tak wielką wagę p...

Richard Milhous Nixon
Richard Milhous Nixon był trzydziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się w dniu dziewiątego stycznia 1913 roku w Yorba Linda w Kalifornii. Zma...

Charles de Gaulle
Polityk, który w czasie II wojny światowej wziął na siebie odpowiedzialność kierowania rządem Francji na emigracji. Posiadał niezwykłe zdolności, które pozwoliły mu zdoby...

William Howard Taft
William Howard Taft był dwudziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją prezydenturę pełnił on w latach 1909 – 1913. Urodził się on w dniu piętnastego w...

Wojsko a polityka
W obecnych czasach wojsko jest bardzo mocno zależne od polityki państwa. Nie wszystkie kraje obecnie chcą rozwijać armię, tak jak wszystkie inne kraje. Wojsko w zależnośc...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: