Polityka

Platforma Obywatelska

Inne strony warte obejrzenia: sprawy spadkowe olsztyn

Platforma ObywatelskaPlatforma Obywatelska – w skrócie PO – jest jedną z najbardziej aktywnych oraz popularnych polskich partii politycznych w Polsce. Została ona stworzona 24 stycznia 2001 roku jako stowarzyszenie, natomiast zarejestrowana została sądownie 5 marca 2002. Została założona przez trzech mężczyzn : Donalda Tuska, który należał wcześniej do Unii Wolności, Macieja Płażyńskiego, który był członkiem AWS oraz Andrzeja Olechowskiego, bezpartyjnego kandydata na prezydenta. Główną ideologią Platformy Obywatelskiej jest połączenie dwóch ideologii : chrześcijańskiej demokracji oraz liberalizmu konserwatywnego. Partia ta ma największą siłę w Sejmie i Senacie od roku 2007. Tworzy ona koalicję rządową z Polskim Stronnictwem Ludowym, dzięki czemu ma siłę przeważającą głosów. To właśnie PSL jest zapleczem działań rządu Donalda Tuska. Aktualnie jeden z członków Platformy Obywatelskiej sprawuje urząd marszałka sejmu, a ponadto jest tymczasowym prezydentem Polski. Bronisław Komorowski również startuje w przedterminowych wyborach na prezydenta w 2010 roku. Co więcej kolejny członek tej partii – Jerzy Buzek – należy do Parlamentu Europejskiego i od roku 2009 jest jej przewodniczącym. Socjaldemokracja Polska, znana też jako SdPl jest lewicową partią polityczną. Charakteryzuje się ona tym, iż posiada ona socjaldemokratyczny program polityczny. Została ona założona 26 marca 2004 roku przez niektórych z członków innej partii – Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powstała ona właśnie na skutek rozłamu tej partii. Jeśli chodzi o datę zarejestrowania jej było to 19 kwietnia 2004 roku. Posiada ona swój własny program polityczny. Socjaldemokracja Polska popiera fakt, iż Polska weszła do Unii europejskiej, ponieważ uważa, iż nasz kraj bardzo na tym zyskał. Co więcej, partia ta wygłasza kilka sprzeciwów. Przede wszystkim jest ona przeciwna likwidacji powiatów, wprowadzeniu podatku liniowego. Socjaldemokracja Polska również opowiada się za tym, iż kara śmierci nie powinna zostać przywrócona. Do celów do jakich dąży ta partia zalicza się między innymi liberalizację prawa do aborcji, wycofanie polskiej armii z Iraku, czy też pragnie ona rozłączyć sprawy państwa od Kościoła. Również postuluje, aby służba zdrowia oraz edukacja wciąż pozostały bezpłatne. Chce ona także doprowadzić do rozwiązania Senatu. Obecnie jej przewodniczącym jest Wojciech Filemonowicz.


Warto również przeczytać:

Różne polityki
Polityk jest bardzo wiele. Można przyporządkować przynajmniej jedną do niemalże każdej dziedziny życia. Na przykład w dziedzinie ekonomii wymienimy politykę handlową, fis...

Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą wszelkiego prawa polskiego. Według niej funkcjonuje Polska jako kraj. Reguluj...

Jak działa państwo
Partie polityczne są odzwierciedleniem ideologii danego społeczeństwa, często kierują się one danym ruchem politycznym, które warunkuje politykę danej partii względem inn...

Lech Wałęsa
Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Jest on działaczem związkowym oraz politykiem. Z zawodu natomiast Lech Wałęsa jest zwykłym elektrykiem. Przyczyni...

Partie
Partia polityczna jest dobrowolną organizacją społeczną, która uczestniczy w procesie wyborczym. Czyli uczestniczy w takim procesie, w którym wybierani są kandydaci zasia...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: