Polityka

Partnerstwo dla Pokoju

Inne strony warte obejrzenia:

Partnerstwo dla PokojuPartnerstwo dla Pokoju jest programem realizowanym w ramach celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Swoim zasięgiem sięga dalej niż sojusz, ponieważ buduje współpracę państw trzecich z sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego. Idea ta powstała w odpowiedzi na chęć wstąpienia do NATO przez kraje byłego bloku wschodniego. Partnerstwo to było dla nich swoistym przedsionkiem, formą przejściową do członkostwa. Les Asprina, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych był jego pomysłodawcą. Swoją ideę przedstawił w 1993 roku na konferencji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Travemunde. Dla Federacji Rosyjskiej był to sygnał, że państwa byłego Układu Warszawskiego mają realną szansę na członkowstwo w sojuszu. Trzeba dodać, iż kraj ten, stanowczo się takiemu rozszerzeniu sprzeciwiał. 10 stycznia 1994 roku w Brukseli powołano więc program Partnerstwa dla Pokoju, a zaproszenie do uczestnictwa w nim dostały wszystkie kraje europejskie, które po 1990 roku wyraziły swoją chęć przystąpienia do NATO. Aż 25 państw współpracowało z sojuszem w ramach tego program do połowy 1995 roku. Tym samym, roztoczono nad nimi parasol ochronny uregulowany w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Jednakże, uczestnictwo w Partnerstwie dla Pokoju nie było skrótem prawnym we wstąpieniu w szeregi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Trzeba jednak dodać, że dla Polski, Czech i Węgier współpraca ta była bardzo dużym ułatwieniem w drodze do przystąpienia do NATO. Mimo, iż 12 marca 1999 roku Polska stała się państwem członkowskim sojuszu, nie zmienił się jej stosunek do Partnerstwa dla Pokoju nadal realizowanego w ramach polityki zagranicznej. Brała udział na przykład w ćwiczeniach o charakterze międzynarodowym, CMX – 98, których celem było przetestowanie działań jakie należy powziąć w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, dzięki temu projektowi, Polska pomaga Litwie i Ukrainie w ich drodze do NATO. Przekazuje swoje doświadczenie i wspiera te kraje. Ponadto w ramach Partnerstwa dla Pokoju, każde państwo podejmujące tą współpracę, bierze udział w specjalnych szkoleniach i ćwiczeniach o charakterze militarnym. Warto dodać, że to właśnie Polska była pierwszym krajem, który skorzystał z tych możliwości. Co więcej, każdy członek partnerstwa podpisuje osobną, indywidualną umowę współpracy, która podejmowana jest na podstawie analizy sytuacji w poszczególnych państwach.


Warto również przeczytać:

Polityka zagraniczna państwa
Polityka zagraniczna to bardzo ważny element polityki każdego kraju, bo to właśnie polityka zagraniczna wpływa na stosunki danego państwa z innymi. Można by nawet powiedz...

Opinia społeczna
Opinia publiczna jest poglądem obywateli oraz ich reakcją na dane zagrania oraz postępowania polityczne, a także społeczne. Każdy obywatel ma prawo publicznie wygłosić sw...

Rynek polityczny
Często mówi się obecnie o marketingu politycznym, o kampaniach wyborczych, warto zatem wspomnieć jeszcze o rynku politycznym. Rynek polityczny to, mówiąc obrazowo, miejs...

Teoria umowy społecznej
według tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagał...

Kwestia poglądów
Nie da się ukryć, że każdy obywatel posiada własne poglądy polityczne, z którymi zgadza się. Są one dostosowane do naszych przekonań w związku z czym postaraj się mieć to...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: