Polityka

Partie polityczne w państwie

Inne strony warte obejrzenia:

Partie polityczne w państwiePartie polityczne to szczególne organizacje, które w dużej mierze kształtują ogólny wygląd sceny politycznej w danym kraju, ich znaczenie dla polityki jest ogromne. Partie polityczne posiadają zawsze jakiś program polityczny, który starają się wcielić w życie. Aby ten cel się powiódł, partie polityczne muszą najpierw zdobyć władze, co jest ich podstawowym przedmiotem ich działalności. Partie polityczne to organizacje społeczne oparte w dużej mierze na członkostwie osób do nich należących, nie określa się ich mianem organizacji pozarządowych, ponieważ są one zanadto zaangażowane w kształtowanie politycznego aparatu władzy. Partie polityczne są oczywiście organizacjami w pełni dobrowolnymi, jednak w wielu z nich obowiązuje różnie rozumiana dyscyplina partyjna, która sprzyja konsekwentnemu dążeniu do zdobycia władzy politycznej w państwie. W systemie demokratycznym partie mają za zadanie w dużej mierze wyrażać interesy i poglądy określonych grup, które to w trakcie wyborów staja się wyborcami danej partii. Jeśli chodzi o partie polityczne w naszym kraju, to ich sytuacja prawna, ich pozycja jest określona zapisem konstytucyjnym. Natomiast samą definicję partii politycznej jako organizacji podaje nam ustawa z roku 1997. Konstytucja RP wyraźnie mówi, że w Polsce nie mają prawa funkcjonowania wszelkie partie, które propagują totalitaryzm, komunizm, rasizm, faszyzm. Również partie, które dopuszczają przemoc jako środek do zdobycia władzy politycznej, nie mają racji bytu, co wyraźnie zaznacza zapis w konstytucji. Partie polityczne maja oczywiście pewne prawa i przywileje, aby z nich korzystać dana organizacja musi zostać umieszczona w spisie partii działających w Polsce. W tym celu musi ona zdobyć minimum 1000 podpisów pełnoletnich osób ją popierających i załączyć je do wniosku o wpis do ewidencji, który to wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym w Warszawie, który podejmuje po tym stosowną decyzję. Warto jeszcze dodać, że działalność partii politycznych, głoszone przez nie postulaty i cele podlegają kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Warto jeszcze poruszyć bardzo istotną kwestię, jaką jest oczywiście finansowanie partii politycznych w naszym kraju. Tak się akurat składa, ze w Polsce finanse partyjne są jawne, pochodzą one głównie ze składek członków, z darowizn sponsorów, różnych zapisów lub spadków a także dotacji pochodzących ze środków publicznych, które często są największą częścią majątku danej partii politycznej.


Warto również przeczytać:

Polityka pojęcie niezmiernie obszerne
Polityka jest pojęciem niezmiernie obszernym i można go rozumieć i rozważać na wiele różnych sposobów. Polityka składa się z wielu części i można ją podzielić na każdy sp...

Historia prawicy na świecie
W Europie, silne tradycyjnie i pod względem struktury klasy wyższe i średnie tworzyły właśnie prawicę i centroprawicę. Podczas wyborów powszechnych, akceptacja demokracji...

Milenijne Cele Rozwoju
Milenijnymi Celami Rozwoju nazywa się 8 celów, które podpisało większość państw członkowskich ONZ, w sprawie zmiany życia ludzi na o wiele lepsze. Był to sposób na zmianę...

Ronald Wilson Reagan
Ronald Wilson Reagan był czterdziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencję pełnił on w latach 1981 – 1989. Były to wiec dwie czteroletnie kadencje prez...

Stefan Niesiołowski i Beger
Marszałek sejmu, który zarówno atakuje jak i jest atakowany. Jego ataki dotyczą głównie PiS. Posłowie tej partii także oskarżają go o wszystko co najgorsze. Zarówno z jed...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: