Polityka

1 Partie polityczne

Inne strony warte obejrzenia:

1	Partie politycznePolityka dziś wypełnia bardzo dużą przestrzeń życiową wielu ludzi, niezależnie od preferencji politycznych czy też miejsca zamieszkania. Dlatego też tak wiele mówi się ostatnimi czasy o danych partiach politycznych. I tak, dziś we współczesnym świecie to właśnie partie polityczne stają się organizatorami danego życia politycznego w społeczeństwie, w którym żyją. Często bywa także tak, że takie grupy nie są nazywane partiami politycznymi, tylko na przykład unią, zjednoczeniem czy też obozem danej grupy osób. Jeśli chodzi o status prawny danych partii politycznych to w Polsce jest on określony za pomocą konstytucji. Według ustawy określającej partia polityczna jest jakąś organizacją społeczną, która występuje pod konkretną nazwą i stawia sobie za cel aktywny udział w całym życiu publicznym. Uczestnictwo to ma polegać na wywieranie wpływu na kształt danej polityki w państwie oraz ogólne sprawowanie władzy. Członkiem partii politycznej może być osoba, która jest obywatelem danego kraju, na przykład Polski oraz ukończyła 18 lat, czyli weszła w wiek pełnoletni. Jeśli dana grupa chce utworzyć partię społeczną to musi liczyć co najmniej piętnastu członków, wtedy dopiero może być wpisana do danej ewidencji. Taka ewidencja jest prowadzona w sposób jawny i może być dostępna do wglądu dla wszystkich, którzy sobie tego życzą. Ustawa dotycząca partii politycznych określa także rodzaj nadzoru, jaki jest i musi być prowadzony nad danymi partiami, w ten sposób są one na bieżąco kontrolowane, dzięki czemu zawczasu można zapobiec wielu problemom, z jakimi borykają się partie polityczne. Jeśli jednak coś jest nie tak, dana sprawa może być skierowana do Trybunału Konstytucyjnego i być przez niego rozstrzygnięta. Bardzo ważną kwestią są sprawy, które dotyczą finansowania danych partii politycznych. Środki na prowadzenie czy też powstanie danej partii mogą pochodzić ze składek członkowskich, spadków, darowizn, różnego rodzaju zapisów czy też innych dochodów z majątków. Jeśli chodzi o podział partii politycznych jest to bardzo trudne, gdyż nowe partie są bardzo często zakładane i trudno je jakoś przystępnie sklasyfikować. Jednak ogólnie można podzielić partie polityczne na te prawicowe, lewicowe oraz centrum. Dzięki takiemu podziałowi, każda grupa społeczna tworząca daną partię polityczną jest w stanie się określić i przypisać swoje cele i działania do danej partii Partia polityczna jest oficjalnym przedstawicielem ogółu ludzi o tych samych poglądach. Dlatego należy jednak przypasować się do jednej z nich. Są co prawda także osoby, które po prostu mają bierną postawę kompletnie i nie interesują się one wcale polityką. Jednak jako obywatele państwa powinniśmy się poczuwać do wybierania tych, którzy nim, a wiec i nami mają rządzić. Zasada jest taka: Jeśli nie podoba Ci się jakiś przedstawiciel partii - zastąp go. Jest to bardzo odważne powiedzieć, że zrobiłoby się coś lepiej niż jakiś polityk. Bo gdyby się postawić na jego miejscu to niestety nie wygląda już to tak pozytywnie. Dlatego też partie polityczne uważam osobiście za grupy ludzi odważnych mających własne zdanie.


Warto również przeczytać:

Janusz Palikot
Janusz Palikot urodził się 26 października 1964 roku w Biłgoraju. Jest on polskim politykiem, posłem na sejm piątej oraz szóstej kadencji. Ponadto jest on przedsiębiorcą,...

Reformy józefińskie
Wprowadzone w życie przez Józefa II w latach 1781–1782 akty prawne, zwane patentami, nie tylko zwalniały chłopów z osobistej zależności od pana, lecz również ogran...

Lider ugrupowania PO
Donald Franciszek Tusk jest liderem partii politycznej Platforma Obywatelska. To on wraz z Maciejem Płażyńskim oraz Andrzejem Olechowskim utworzył ją w roku 2001. Donald ...

Milenijne Cele Rozwoju
Milenijnymi Celami Rozwoju nazywa się 8 celów, które podpisało większość państw członkowskich ONZ, w sprawie zmiany życia ludzi na o wiele lepsze. Był to sposób na zmianę...

Społeczeństwo w dobie ideologii narodowych
Naród podporządkowany był partii i celom władzy. Ludzie wierzyli ideologią. Nastąpiła szybko indoktrynacja społeczeństwa. Za poglądy sprzeczne z nazizmem bądź faszyzmem g...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: