Polityka

Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej

Inne strony warte obejrzenia: www.dobrewakacje.eu

Partia Zielonych Rzeczypospolitej PolskiejPartia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej jest centroprawicową, która ma charakter ekologiczny. Została ona zarejestrowana sądownie 7 lutego 2004 roku. Jest ona następczynią po Partii Polskiej Zielonych. Jest ona bardzo związana z partią Zieloni RP. Jej przewodniczącym jest Jerzy Arent. Jeśli chodzi o siedzibę Partii Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się ona w Łodzi. Niestety, reporterzy TVN ujawnili w roku 2002 oraz 2007, jak przewodniczący tej partii przyjmuje łapówki, aby odstępował od protestów przeciwko budowaniu nowych inwestycji. Ponadto prezes tej partii był oskarżany za poglądu antysemickie i rasistowskie. Jeśli chodzi o program tej partii, uważa ona iż życie człowieka jest najważniejsze i ich głównym celem jest obrona prawa człowieka do życia w środowisku, które nie zawiera żadnych zagrożeń. Uważają oni, iż ludzie powinni żyć w zgodzie i w poszanowaniu dla natury oraz dla drugiego człowieka. Uznaje ona, iż najważniejsze są zasady ekologiczne. Propagują oni takie ideologię jak : sprawiedliwość, solidarność społeczna, demokracja, zrównoważenie rozwoju ekonomicznego i ekologicznego.Wolność i Praworządność to prawicowa partia polityczna, która posiada charakter europsceptyczny oraz konserwatywno-liberalny. Została ona zarejestrowana sądownie 22 czerwca 2005 roku jako ugrupowanie, na czele której stał Janusz Korwin – Mikke. Partia ta brała udział w wyborach prezydenckich w roku 2005 oraz w wyborach do parlamentu. Startowali oni z list Unii Polityki Realnej oraz takie osoby jak Andrzej Pilipiuk oraz Bogusław Wolniewicz. Później partia ta zmieniła nazwę na Wolność i Praworządność. Jej program polityczny został utworzony przez wyborami w roku 2005. Pragnęli oni dokonać regulacji polskiego rynku, a także usunąć wymagane ówcześnie koncesje, licencje, a także sprawić, iż składanie pieniędzy na składki ZUS nie będą przymusowe. Partia ta także dążyła do stworzenia funduszu emerytalnego, a także chcieli, aby został zniesiony pobór do wojska i została stworzona profesjonalna armia. Partia opowiadała się za tym, aby kary za dokonywanie takich przestępstw jak morderstwo powinny być bardziej surowe, a nawet uważali, iż powinna zostać przywrócona kara śmierci. Dążyli do zmniejszenia członków Senatu oraz Sejmu. Uważają oni również, iż odpowiednie będzie dążenie do prywatyzacji służby zdrowia oraz placówek oświatowych.


Warto również przeczytać:

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Polityka divide et impera
Mazepa podobnie jak Chmielnicki, dowodził dzielnym wojskiem, ale brakowało mu sprawnej kadry administracyjnej. Nie udało mu się zbudować fundamentów państwowości ukraińsk...

Pokój i dyplomacja
Pokój jest momentem w polityce dwóch lub większej ilości państw podczas, którego nie trwają między danymi państwami żadne działania zbrojne. Pokój jest obecnie utrzymywan...

Państwa totalitarne
Państwa totalitarne charakteryzują się tym, żę władza ogranicza obywateli do jak największego stopnia, poprzez różnego rodzaju obowiązki, jak i policje polityczne i organ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: