Polityka

Paradoks głosowania Arrowa

Inne strony warte obejrzenia: kancelarie adwokackie katowice

Paradoks głosowania ArrowaParadoks ten polega na tym, że w danym głosowaniu nie wygrywa osoba, która posiada większe poparcie, ponieważ w zależności od przebiegu i rodzaju głosowania, może to być proces przypadkowy, że któraś ze stron wygrała. Arrow określił to stwierdzenie na obserwacji tego, jak przebiegają debaty oraz wszelkiego rodzaju głosowania. Doszedł do tego, że społeczeństwo glosuje czasem na losowe osoby w zależności od tego, jak jest tworzone głosowanie oraz jak do niego dochodzi. Paradoks powstaje najczęściej wtedy, gdy żadna z opcji, na którą się glosuje nie zyskuje poparcia, co sprawia, że kolejne głosowania w zależności od prowadzonego glosowania i stylu w jaki brane są pod uwagę te głosowania to, może dojść do tego, że wygra losowa osoba czy tez inna rzecz, która musi być przegłosowana. Za to stwierdzenie Arrow otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w dziedzinie polityki, co także pokazało światu, jak ciekawe mogą być niektóre zagadnienia z dziedziny polityki i jak wpływają niektóre przemiany w naszym życiu politycznym na nasze reakcje. Paradoks świetnie przedstawia to, jak człowiek zachowuje się w różnych sytuacjach, jeżeli nie wiem, co należy wybrać. Okrągły stół jest symbolem równości. Powstał on z legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, w których każdy z rycerzy był sobie równy, nie pokazywało to siły żadnego z nich. Taką samą zasadą kieruje się podczas politycznych rozmów przy okrągłym stole. Mimo że był on „użyty” tylko w przypadku trzech państw, jest określeniem równości stron. Okrągły stół odegrał ważną część życia politycznego w Niemczech (w 1933), Polsce (1989) oraz Bułgarii (1990). Użycie okrągłego stołu zapowiada wielkie zmiany, których głównym celem jest zmiana najważniejszych i najpilniejszy rzeczy w państwie. Okrągły stół jest symbolem, który do dziś symbolizuje tę samą rzecz i będzie kojarzony zawsze z równością. Legenda o okrągłym stole pozwala pokazać, że wszyscy ludzie są równi, a wykorzystując go w polityce pokazuje się, że każdy z typów orientacji politycznej jest równy i nie może w żaden sposób wpływać siła na inny. Obecnie okrągły stół jest jednak nieużywany, ponieważ nieistnienie żadna taka potrzeba, okrągły stół jest używany praktycznie tylko wtedy, gdy potrzebne są radykalne zmiany w danym państwie.


Warto również przeczytać:

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Przeobrażenia demokratyczne Austrii
Podsycane przez politykę Wiednia w myśl zasady divide et impera antagonizmy narodowe wynikały najczęściej z dawnych sporów etniczno – terytorialnych i wyznaniowych ...

Ruch społeczny „Slow food”
Slow Food jest ruchem społecznym, którego głównym celem jest propagowanie tradycyjnych produktów żywieniowych oraz tradycyjnych kuchni, które wywodzą się z różnych region...

Opowieść atlantycka
Film „Opowieść atlantycka” jest jednym z polskich filmów politycznych. Został on nakręcony w okresie, gdy powstawało wiele filmów tej kategorii. Wyreżyserowan...

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln był szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwunastego lutego 1809 roku w hrabstwie Hardin, w Kentucky. Zmarł natomiast...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: