Polityka

Państwo federalne

Inne strony warte obejrzenia: partner-kancelaria

Państwo federalnePaństwo federalne charakteryzuje się tym, że jest wewnętrznie zróżnicowane. Oznacza to, że każdy z elementów, które składają się na te państwo (regiony, stany i tym podobne), mogą posiadać odmienne prawa i działać niezależnie od siebie. Części państw federalnych posiadają całkowite lub częściowe zakresy suwerenności. Możemy wyznaczyć dwa rodzaje państw federalnych: federacje oraz konfederacje. Konfederacje są państwami, które powstało z kilka państw (lub regionów), aby realizować odpowiedni cel polityczny. Państwa (które wchodzą w elementy składowe konfederacji) takie zachowują całkowitą suwerenność i mogą decydować o swoich problemach osobno, jednak w dużej mierze licząc na pomoc państw sprzymierzonych. Wszystkie państwa, które są w konfederacji posiadają równe prawa, co oznacza, że żadne z państw nie będzie dominować. Federacje natomiast są państwami, które składają się z części, które są często zwane landami, stanami, kantonami lub prowincjami. Części państw federalnych posiadają swoją własną autonomię lub tylko częściową, co sprawia, że mogą one być zróżnicowane prawnie, jak i administracyjnie wewnątrz siebie.


Warto również przeczytać:

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Polityczne skandale
Afery polityczne są bardzo nieprzyjaznym zjawiskiem i mogą popsuć sytuację w kraju i być bardzo niekorzystne dla całego państwa i społeczeństwa w nim żyjącego. Należy zau...

Jimmy Carter
Jimmy Carter naprawdę nazywał się James Earl Carter Junior, był trzydziestym dziewiątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu pierwszego paździe...

Walka z sondażami
Jednym z najważniejszych jak nie najważniejszym elementem podczas wyborów prezydencki są różnego rodzaju sondaże. Takimi sondami zajmują się wyspecjalizowane grupy zajmuj...

Gospodarka wg prawicy
Historycznie, prawica opowiada się za zachowaniem bogactwa i władzy arystokratów i szlachty. Reakcyjna prawicowa polityka polega na tworzeniu i promocji społecznej hierar...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: