Polityka

Państwo

Inne strony warte obejrzenia: futro z szynszyli

PaństwoKażdy z nas posiada przynajmniej intuicyjne pojęcie tego, czym jest państwo. Historia zna wiele definicji państwa. Przyjrzyjmy się wspólnym cechom tychże definicji, czyli nakreślmy główne wyznaczniki tego, co jest państwem. Należy w tym miejscu podkreślić, że zależnie od tego z jakiego punktu spoglądamy na zagadnienie państwa, czy jaki rodzaj nauki uprawiamy takie definicje państwa stworzymy. Trudno jest rzeczywistość istnienia państwa ująć całościowo dlatego też zwykle bardziej uwypukla się pewne aspekty, a pomija inne, niekoniecznie mniej istotne, ale może mniej istotne w danym momencie. Przyglądając się temu, czym jest państwo z punktu widzenia jednej z najważniejszych nauk politycznych, czyli politologii, zauważamy następujące prawidłowości: państwo to organizacja, którą cechują określone reguły działania, opiera się ono zawsze na władzy zwierzchniej rządzącej określoną grupą ludzi na danym terytorium. Dodatkowo zwraca się tu uwagę na fakt, że państwo tworzą zawsze ludzie, których łączą różnorakie relacje, a ich warunki życia zależą od tego, co zapewnia im państwo. Przyglądając się bliżej tej charakterystyce stwierdzamy, że państwo wyznaczają następujące elementy: określone terytorium, ludność na nim zamieszkująca i wchodząca w różnorakie interakcje, władza, ramy organizacyjne wedle których działa. Niniejsze ramy organizacyjne stanowi system prawny w państwie oraz pewne zakazy, czy nakazy prawa międzynarodowego, a szczególnie te oparte na prawach człowieka, np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Tak jak istnieje wiele poglądów dotyczących tego czym jest państwo tak też istnieje wiele teorii mówiących o tym jak państwo powstaje. Nie chodzi tu tyle o perspektywę historyczną, to jest wojny, wędrówkę ludów, ale raczej o filozoficzne spojrzenie na koncepcje powstawania nie jakiegoś konkretnego państwa, ale państwa w ogóle. Koncepcje te można spróbować uszeregować w dwa podstawowe nurty. Z jednej strony twierdzi się, że ludzie z natury są źli („Homo domini lapus”, czyli „Człowiek człowiekowi wilkiem”), więc powstaje państwo, aby pohamować wszelkie ludzkie złe popędy, pragnienia, itp. Druga teoria na wskroś przeciwna ukazuje ludzi jako z natury dobrych. Ci dobrzy ludzie umówili się między sobą, że stworzą państwo i powstało ono na mocy umowy społecznej. Taki podział jest tylko pewnym uproszczeniem mającym lepiej nakreślić ten problem.


Warto również przeczytać:

Czy warto studiować politologię?
Studia politologiczne obecnie są bardzo popularne. A pytanie, czy warto wybierać takie studia, powinniśmy zadać sami sobie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba ma pot...

Propaganda podczas wyborów
Podczas kampanii wyborczych politycy oraz partie polityczne stosujš propagandę wyborczš, aby wpłynšć na podejœcie obywateli do wyborów. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu ...

Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Unia polsko-litewska, kształtująca się jako federacyjny związek Polski z Litwą w XV–XVII wieku, była tworzona i umacniana stopniowo aktami prawnymi podpisanymi w Kr...

Narodowy syndykalizm
Narodowy syndykalizm jest ideologią polityczno-społeczną, która wywodzi się z lat 30 wieku XX. Ideologia ta głosi przede wszystkim hasła, które nawołują do rewolucji naro...

Nelson Mandela
Polityk, który przez całe życie walczył o prawa człowieka. Pomimo tego, że 27 lat spędził w więzieniu przez cały czas pełnił funkcję przewodniczącego ANC( partia centrole...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: