Polityka

Państwa unitarne

Inne strony warte obejrzenia: http://marcinbartos.pl/operaty-wodnoprawne/

Państwa unitarnePaństwa unitarne charakteryzują się jednolitą władzą, co sprawia, że podobna władza i prawa obowiązują na terenie całego kraju. Jest to państwo, które podlega jednemu systemowi rządowemu, ustawodawczemu i wykonawczemu. Elementy poszczególne, które tworzą państwo unitarne są podobne do siebie pod względem administracji i żadne z nich nie posiada odmiennych praw, ani nie jest postawione wyżej lub niżej od innych. Państwa unitarne mogą zostać podzielone na dwie inne grupy: scentralizowane i zdecentralizowane. Państwa unitarne scentralizowane są wszelka władza jest zależna od władzy centralnej, co wpływa na rodzaje rządów w danym państwie. Natomiast zdecentralizowane państwa cechują się tym, że organy terenowe nie są podporządkowane w sposób formalny władzy centralnej. Do państw unitarnych należy Polska, która również jest państwem zdecentralizowanym. Państwa takie są jednymi z najczęściej występujących na świecie państw ze względu na formy istnienia państwa. Państwa unitarne najczęściej występują na terenie Europy, co wpływa bezpośrednio na kształt polityki europejskiej oraz na relacje tych państw z innymi krajami.


Warto również przeczytać:

Pojęcie i odmiany lewicy
W polityce pojęcie lewicy jest powszechnie stosowane do opisania wsparcia dla przemian społecznych, mając na względzie stworzenie bardziej egalitarnego społeczeństwa. Poj...

Przygoda z polityką
Każdy kto chciałby na dobre rozpocząć swoją przygodę z polityką, powinien na początek zapisać się do jakiejś partii. Lokalne oddziały tych najpopularniejszych, można znal...

Józef Stalin
Człowiek wyjątkowo okrutny i zupełnie pozbawiony uczuć wobec innych ludzi. Jego sposób prowadzenia państwa był wyjątkowo bezduszny. Nie wiadomo skąd czerpał inspirację do...

Efekty unii brzeskiej
Bardzo ważnym elementem zawarcia unii brzeskiej stało się włączenie kilku milionów mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do sfery oddziaływania cywilizacji zachodnio...

Stanisław August Poniatowski
Wzrost aktywności hajdamaków zbiegł się z okresem osłabienia władzy państwowej. Do najbardziej znanych dowódców hajdamackich należy zaliczyć Sawę Czałego, który wcześniej...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: