Polityka

Państwa demokratyczne

Inne strony warte obejrzenia: http://poli-tyka.pl

Państwa demokratycznePaństwa demokratyczne są obecnie jednymi z najlepszych rodzajów państw ze względu na ich reżim polityczny. Dzieje się tak, ponieważ państwa takie, dają swoim obywatelom największe wolności i prawa, które działają na korzyści społeczeństwa. Władza jest wybierana przez obywateli, co również wpływa bezpośrednio na to, jak tworzy się prawo i jak każde z elementów daje możliwości rozwoju kraju. Państwa demokratyczne dają swoim obywatelom największe swobody, nie istnieje żaden aparat przymusu ani policja polityczna, która sprawuje kontrole nad poszczególnymi obywatelami. Może istnieć wiele partii (opozycja), co oznacza, że istnieje pluralizm. Nie istnieje cenzura, ani żadnego rodzaju kontrolowanie życia każdego z obywateli. W państwie demokratycznym najważniejszy jest obywatel, który przekazuje swoją władzę osobom reprezentującym obywatela. Jest to jednak również system nadal niedoskonały, jak każdy, jednak w obecnych czasach reżim demokratyczny jest najlepszy i nie został dotychczas wymyślony żaden inny, który pozwala na tak wielkie swobody przy zachowaniu odpowiedniego prawa i władzy wewnątrz państwa.


Warto również przeczytać:

Polityka zagraniczna prowadzona przez PO
Platforma Obywatelska prowadzi bardzo intensywną poltykę zagraniczną. Przede wszystkim rząd Donalda Tuska od początku opowiada się za wzmocnieniem współpracy z Unią europ...

Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą wszelkiego prawa polskiego. Według niej funkcjonuje Polska jako kraj. Reguluj...

Lyndon Baines Johnson
Lyndon Baines Johnson, nazywany również w skrócie LBJ, był trzydziestym szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd ten pełnił w latach 1963 – 1969. Urodził się...

Bierne prawo wyborcze w Polsce
W Polsce, jak iw wielu innych krajach dzieli się prawo do wyborów na dwa rodzaje. Pierwszy z nich nazywa się biernym prawem wyborczym, a drugi czynnym prawem wyborczym. P...

Prawa człowieka w Egipcie
W Egipcie, tak jak i w każdym kraju na świecie obywatele mają zagwarantowane prawa człowieka. Ale niestety jest to tylko czysto teoretyczne chronienie ich godności oraz p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: