Polityka

Panowanie charyzmatyczne

Inne strony warte obejrzenia: jak założyć związek konfederacjapracy.org.pl/przylacz-sie-podstawowe-dokumenty/

Panowanie charyzmatyczneMax Weber stworzył pojęcie panowania charyzmatycznego, które jest jednym z typów sprawowania władzy w państwie. Charakteryzuje się ono tym, iż osoba, która uzyskała władzę, bądź też sama się powołała do panowania cechuje się bardzo silną charyzmą, która jest niezwykłym atutem w polityce. Tym samym Weber podzielił charyzmatyczne panowanie na legalne oraz tradycyjne. Taki typ panowania był często wykorzystywany w pierwotnych społeczeństwach, gdy władzę sprawował wódz, który musiał odznaczać się charyzmą oraz silnym charakterem, aby społeczeństwo uważało go za osobę godną na to stanowisko. Jeśli chodzi natomiast o nowoczesne społeczeństwa może pojawiać się taka forma panowania w kryzysowych sytuacjach, wówczas, gdy potrzebna jest osoba potrafiąca okiełznać sytuację i przywrócić ją do porządku. Bardzo często takie panowanie wiąże się z wydawaniem innym ludziom poleceń. Ten typ panowanie nie jest jednak trwały, ponieważ po pewnym czasie ulega on rutynizacji i osoba charyzmatyczna traci swoje poważanie wśród innych ludzi. Niekiedy panowanie charyzmatyczne odnosi się do lidera organizacji, który przekonuje innych członków do swoich ideologii. Aleksander Kwaśniewski urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie. W 1973 roku rozpoczął studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Nie uzyskał jednak tytułu magistra, ponieważ nie złożył swojej pracy magisterskiej. W latach 1976-77 był przewodniczącym Rady Uczelnianej SZSP. Należał również do PZPR. W latach 1985-87 Aleksander Kwaśniewski był Ministrem do spraw Młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera, oraz do czerwca 1990 roku - Przewodniczącym Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Był aktywnym działaczem sportowym w Akademickim Związku Sportowym oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. W 1991 roku został współtwórcą Sojuszu Lewicy Demokratycznej.. Kwaśniewski był również posłem na Sejm I i II kadencji wybranym w okręgu warszawskim z listy SLD. W 1995 roku wystartował roku w wyborach prezydenckich jako kandydat SLD. W drugiej turze wygrał z Lechem Wałęsą. W 2000 roku Aleksander Kwaśniewski ponownie wystartował w wyborach prezydenckich. Zwycięstwo w nich odniósł już w I turze (uzyskał 53,9% głosów). W czasie swojej dziesięcioletniej prezydentury, zakończonej 23 grudnia 2005 roku, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu udało się wprowadzić Polskę do NATO (26 lutego 1999 roku) oraz do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku). 21 października 2007 wziął na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie SLD podczas wyborów parlamentarnych i ogłosił, że ostatecznie wycofuje się z polityki.


Warto również przeczytać:

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson urodził się trzynastego kwietnia 1743 roku w Shadwell w stanie Wirginia, a zmarł czwartego lipca 1826 roku w Charlottesville. Jest znany jako trzeci prez...

Ruch społeczny
Ruchem społecznym możemy nazwać formę zbiorowego, spontanicznego ruchu społeczeństwa, w którym społeczeństwo pragnie zdobyć dane korzyści i wymusić zmiany. Ruch społeczny...

Autonomia dla Ukrainy
Starszyzna kozacka nadal dążyła do rozszerzenia autonomii, a także do utworzenia na Ukrainie lewobrzeżnej parlamentu, podobnego do polskiego Sejmu. Petycje w tej sprawie ...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Modele partii politycznych
Partie polityczne, czyli organizacje nastawione na zdobycie i utrzymanie władzy państwowej zostały podzielone na trzy główne modele. Klasyfikacja ta, została dokonana na ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: