Polityka

Panindianizm

Inne strony warte obejrzenia: Boże Narodzenie - Nowy Rok

PanindianizmPanindianizm jest nowoczesnym społecznym zjawiskiem, które polega na tym, iż ludzie dążą do osiągnięcia jedności ponadplemiennej z tubylcami Ameryki Północnej, czyli z Indianami. Za twórców tej ideologii uważa się wojskowo-politycznych twórców północnoamerykańskiego sojuszu z Indianami z XVIII wieku, czyli Josepha Branta, czy też Pontiaka i Tecumseha. Ideologia ta wykształciła się wówczas, gdy w roku 1971 doszło do zawarcia Stanów Zjednoczonych z Indianami porozumienia, a także przyczyniło się do tego osiadanie Indian w rezerwatach pod koniec wieku XIX. Wówczas to dochodziło do częstych spotkań Amerykanów z rodzimymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Wszystko to przyczyniło się do wymiany kulturowej, a także do wymieszania się ze sobą lokalnych tradycji. Przez szybki czas następowała asymilacja tych dwóch ugrupowań i doszło do takich festiwali jak pow-wow, czy też do powstania nowej religii nazywanej pejotyzmem. Ponadto coraz częściej Indianie podróżowali po Ameryce Północnej. Również dochodziło do zmian ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych i zarówno plemienni mieszkańcy tego kontynentu jak i Amerykanie zaczęli poznawać biedę, bezrobocie, czy też wyobcowanie. To wszystko połączyło te dwa narody i wytworzył się między nimi panindianizm. Również duży wpływ na wytworzenie się tego zjawiska polityczno-społecznego miała emancypacja Indian w czasie drugiej wojny światowej. Feminizm jest ideologią społeczną, a także ruchem społecznym, który jest związany z dążeniem kobiet do równouprawnienia. Wyróżnia się sporo odmian tej ideologii, w których to różnica wynikają z różnic politycznych oraz etycznych. Jednak ideologia ta posiada taki sam światopogląd. Początki tego ruchu były w roku 1963, gdy Betty Friedan wydała książkę pod tytułem „Mistyka kobiecości”. Wówczas kobiety zapragnęły walczyć o swoje prawa, a także o równouprawnienie. Chciały one wymusić na męskim i szowinistycznym społeczeństwie mężczyzn, iż kobietom także należy są więcej szacunku. Chciały one, aby również mogły chodzić do pracy, a także, aby mogły głosować i mieć taki sam dostęp do kultury, czy też o edukacji. Feministki sprzeciwiają się seksizmu i uważają, że kobiety mają takie same prawa, jak i mężczyźni. Niekiedy ruch ten głosi, iż na świecie powinien panować matriarchat, ponieważ panie z reguły są spokojne i dzięki temu nie było by żadnych wojen oraz konfliktów. Kobiety, które głoszą feministyczne poglądy głoszą nawet, iż powinny zamienić się miejscami z mężczyznami, aby poczuli, jak to jest być poniżanym oraz upokarzanym.


Warto również przeczytać:

Tragedia w Smoleńsku
W ostatnim czasie wydarzyła się wielka tragedia dla naszego kraju. Tragedia, jakiej świat jeszcze nie widział. Samolot rządowy lecący z najważniejszymi osobami w państwie...

Kiedy lepiej nie rozmawiać o polityce
Polityka i wszystkie związane z nią tematy od zawsze były powodem wielu kłótni. Wiele osób wręcz uważa, że z dobrymi przyjaciółmi lud członkami rodziny nie powinno się w ...

Mariaże polityczne
W 1245 roku syn Konrada Mazowieckiego Bolesław ożenił się z Anastazją, córką Aleksandra bełskiego. Jak prawie wszystkie mariaże dynastyczne małżeństwo to miało charakter ...

Sposób wypowiedzi przyciąga uwagę
W dzisiejszych czasach żeby zaistnieć w polityce trzeba wywoływać kontrowersje. Najłatwiej zrobić to poprzez wypowiedzi. Nie zawsze muszą odnosić się do aktualnej sytuacj...

Absolutyzm i Demokracja
Absolutyzm w polityce określa rodzaj władzy, jaki najczęściej jest sprawowany przez monarchę absolutnego. Absolutyzm zakłada, że cała władza ma się skupiać w rękach jedne...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: