Polityka

PSL

Inne strony warte obejrzenia: www.kancelariaths.pl/odszkodowanie-z-oc-sprawcy/

PSLDobrze jest przyjrzeć się historii powstania tej partii politycznej. Bardzo ciekawe jest to, skąd powstała nazwa partii – „Polskie Stronnictwo Ludowe”. Sięga ono już tradycji, która wywodzi się z XIX wieku. Pierwszą formą tej partii było Stronnictwo Ludowe, które założono w 1895 roku w Rzeszowie przez chłopów. Natomiast nazwa PSL funkcjonuje już od roku 1903. Wówczas partia ta głosiła program, który dążył do niepodległości Polski. PSL chciało doprowadzić do równouprawnienia politycznego, społecznego oraz narodowego kraju. Głosiła, iż potrzebna jest reforma austriackiego systemu wyborczego. W roku 1913 doszło do podzielenia partii na Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” oraz na Polskie Stronnictwo Ludowe Lewicę. W tej pierwszej bardzo długo liderem był Wincenty Witos. Natomiast w latach dwudziestych była to jedna z najsilniejszych partii w sejmie. Wincenty Witos aż trzykrotnie był premierem Polski. Partia została rozbita po przewrocie majowym. Gdy trwała druga wojna światowa partia uległa rozproszeniu i była ona kierowana przez ludzi przebywających na wygnaniu. Gdy wojna ta się skończyła premierem rządu został Stanisław Mikołajczyk. Waldemar Pawlak jest prezesem partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Urodził się on 5 września 1959 roku w Modelu. Jest on politykiem polskim i dwukrotnie obejmował funkcję prezesa Rady Ministrów w roku 1992, a także w latach 1993 – 1995. Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego został w roku 1991 do 1997, jednak później w roku 2005 został ponownie wybrany na to stanowisko. Nieprzerwanie jest on posłem na sejm dziesiątej, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej oraz szóstej kadencji. Ponadto pełni on funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest on ministrem gospodarki oraz wiceprezesem Rady Ministrów od listopada 2007 roku. Kandydował on na prezydenta w roku 1995 i startuje także w przedterminowych wyborach prezydenckich w roku 2010. Ukończył on politechnikę warszawską na wydziale samochodów i maszyn rolniczych. Podczas swoich studiów brał udział w strajkach w roku 1981. Pracował on jako nauczyciel obsługi komputera podczas stanu wojennego w szkole podstawowej. Po ukończeniu studiów zajął się gospodarstwem domowym. Jak sam przyznaje, jest wielkim pasjonatem Internetu.


Warto również przeczytać:

Mordowanie polskiej szlachty i Żydów
Pierwsze punkty oparcia konfederatów – Bar i Berdyczów – zostały już w czerwcu 1768 roku zdobyte przez połączone wojska królewskie i rosyjskie. Oddziały konfe...

OBWE – powstanie
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została powołana do życia w 1994 roku w Budapeszcie. Zastąpiła ona tak naprawdę dawną KBWE. Przedstawiciele poszczególn...

Polityka Unii wobec linii lotniczych
Poważne ekonomiczne konsekwencje dla biznesu lotniczego już przyniósł wybuch wulkanu Eyjafjoell na Islandii a przynieść może jeszcze większe, tym bardziej, że naukowcy ob...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Państwo federalne
Państwo federalne charakteryzuje się tym, że jest wewnętrznie zróżnicowane. Oznacza to, że każdy z elementów, które składają się na te państwo (regiony, stany i tym podob...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: