Polityka

Otto von Bismarck

Inne strony warte obejrzenia: http://polemologia pl

Otto von BismarckCzłowiek, którego za wzór stawiali sobie inni politycy. Posiadał niezwykłą umiejętność wykorzystywania nawet niekorzystnych dla niego sytuacji do własnych celów. Od początku opowiadał się za zjednoczeniem Niemiec. Jako premier i minister spraw zagranicznych Prus chciał by Niemcy stały się największą potęgą światową. W tym czasie rozpoczął walkę z kościołem na terenie Prus oraz chciał przeprowadzić jak najszybszą germanizację ludności polskiej. Nigdy nie ukrywał niechęci do naszego narodu i wypowiadał się o polakach w wyjątkowo skandaliczny sposób. Ponieważ Polska znajdowała się wtedy pod zaborami nikt nie miał odwagi głośno przeciwstawić się Bismarckowi. Nie ukrywał również swojej niechęci do Austrii i próbował zająć jej terytorium biorąc udział w licznych bitwach i wojnach. Umiejętnie buntował przeciwko sobie kolejne państwa, które pod jego wpływem znajdowały się stanie wojny. Gdy Francja przegrała wojnę z Prusami musiała oddać Alzację i część Lotaryngii. Jego dużym atutem było to, że był lubiany przez cara Aleksandra II. Gdy nie udało mu się utworzyć Sojuszu 3 Cesarzy zrozumiał, że jego wpływ na politykę maleje. Zdawał sobie sprawę z tego, że gdyby obydwa te kraje połączyły siły zbrojne Niemcy byłyby na straconej pozycji. Jego dymisja nastąpiła w 1890 roku. Chociaż zrobił dużo dla kraju po odwołaniu go nikt nie zaproponował mu innego stanowiska. Dlatego wrócił do rodziny i zaczął spisywać swoje wspomnienia. Pierwsze z nich wydano już po jego śmierci i książka okazała się niezwykłym sukcesem. Dla wielu osób, szczególnie tych, którzy szukają inspiracji jak zaistnieć w polityce bez wątpienia jest przykładem godnym naśladowania. Czasami słuchając wypowiedzi Hitlera mieliśmy wrażenie, że posługuje się słowami Bismarcka. Chociaż nie był wybitnym znawcą armii ani taktykiem potrafił wyczuć słabość wroga. Miał typowy charakter Niemców, którzy nie potrafią pogodzić się z porażką i są niezwykle ambitni w swoich działaniach. Nazywany był,, żelaznym kanclerzem” i to określenie niezwykle trafnie go opisywało. W okresie jego rządów miał możliwość wykazania się swoimi decyzjami. Nikt nie mógł mu się przeciwstawić i to on sam decydował o tym co i jak ma robić. Chociaż do dzisiaj jest w Niemczach ważną postacią to jego sposób rządzenia i walki o władze nie są do końca tolerowane. Otto von Bismarck był postacią ważną, ale nie wpłynął na losy świata tak jakby tego chciał.


Warto również przeczytać:

Równość
Równość jest określeniem, iż każdy człowiek posiada takie same przywileje oraz obowiązku w życiu politycznym oraz społecznym. Jest to filozofia, która spełnia jeden z naj...

Polityczne prześladowania
Prześladowania polityczne są jednym z największych problemów, z jakimi można się spotkać w państwach, w których nie istnieje system rządów demokratycznych. Jest to bardzo...

Wojsko
Wojsko jest mundurową formacją militarną, która została utworzona do walki w obronie naszego kraj, obecnie coraz rzadziej wykorzystuje się je do walki o nowe tereny, co j...

Strajki chłopskie
W szesnastu powiatach Galicji Wschodniej najszerzej ogarniętych strajkami rolnymi przeciętna powierzchnia gospodarstw wynosiła od 1,7 hektara do 2,3 hektara. Gospodarstwa...

Cechy systemu partyjnego
Wyróżnia się kilka grup systemów partyjnych dominujących na terenie Europy Zachodniej. Do pierwszej ale nie największej, należą systemy dwupartyjne w których dominują dwi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: