Polityka

Organy władzy sądowniczej

Inne strony warte obejrzenia: climaxcontrol

Organy władzy sądowniczejSądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W naszym kraju opinia publiczna kieruje się chęcią zemsty. Należy znaleźć winnego i go ukarać. Natomiast często się zdarza że opinia publiczna się myli, dlatego wprowadza się immunitet. Sędziowie są nieusuwalni. Nie można ich oskarżyć, aresztować. Sądy możemy podzielić na Sąd Najwyższy, Sąd Administracyjny, Sąd Powszechny oraz na Sąd Wojskowy. Sąd Najwyższy powołany jest do: sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania - jest to tzw. nadzór judykacyjny. Sąd Administracyjny osądza działania administracji względem obywatela. Sąd Powszechny jest podzielony na wydziały: prawo karne; wydział prawa cywilnego; wydział prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wydział spraw rodzinnych i opiekuńczych. Sądy Wojskowe należą do sądów szczególnych. Do ich zadań należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w siłach zbrojnych. Są powołane do orzekania w sprawach karnych oraz rozpatrują przestępstwa, które popełnili żołnierze w służbie czynnej, a także niektóre popełnione przez cywilnych pracowników wojska. Nadzór w zakresie orzekania sprawuje nad nimi Sąd Najwyższy, natomiast nadzór organizacyjny i administracyjny należy do ministra sprawiedliwości. Partie skupiają ludzi o podobnych poglądach politycznych, gospodarczych, dąży do rządzenia i wywierania wpływów na kraj. W naszym świecie partie nie mogą wyznawać ideologii faszyzmu, nazizmu, komunizmu. Partie muszą się wyrzec siły, ale tez są partie , które utajniają swoje struktury. Partie mogą być wodzowskie – rzesz ludzi są wpatrzeni w jednego z osobników partii. Demokratyczne – zarząd jest kilkuosobowy, pomysły są przedyskutowane w środku partii. Podstawowym zadaniem partii jest program polityczny- oferta do społeczności. Partie, które nie rządzą są w opozycji. Nie zgadzają się z rządzącymi. Koalicja najczęściej rządzi – jest to zlepek partii. Związek zawodowy jest organizacją zrzeszającą pracowników, której celem jest obrona pracowników w stosunku do obrony pracodawcy. Pracodawca musi się z nimi liczyć np. w skróceniu warunków pracy, większym wynagrodzeniem. Pracodawcy też mogą się zrzeszać aby bronić swoich interesów. Biznes centrum Clap, Komisja Trójstronna – rozmawiają ze sobą przedstawiciele związków. Rozmawiają o prawie pracy, o ulepszeniach jakie można zastosować, o ludziach pracujących, o ich wynagrodzeniach.


Warto również przeczytać:

Prawica wobec religii
Pomoc rządowa dla religii od początku ruchu była główną częścią prawicowej polityki. Francuska prawica poparło władzę kościoła katolickiego i sprzeciwiała się sekularyzac...

Zasady europejskiej polityki regionalnej
Zasady europejskiej polityki regionalnej zostały ustanowione w roku 1988 po to, aby skuteczniej oraz o wiele lepiej można było zarządzać polityką regionalną. W okresie pr...

Wojsko
Wojsko jest mundurową formacją militarną, która została utworzona do walki w obronie naszego kraj, obecnie coraz rzadziej wykorzystuje się je do walki o nowe tereny, co j...

Polityka pojęcie niezmiernie obszerne
Polityka jest pojęciem niezmiernie obszernym i można go rozumieć i rozważać na wiele różnych sposobów. Polityka składa się z wielu części i można ją podzielić na każdy sp...

Ustrój polityczny Norwegii
Norwega jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Ustrój polityczny tego państwa został ustanowiony w konstytucja z 1814 roku. Wielokrotnie konstytucja ta była nowelizowa...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: