Polityka

Opinia publiczna

Inne strony warte obejrzenia: lakiery hybrydowe party bus rental prices chicago

Opinia publicznaOpinię publiczną definiujemy jako reakcję osób, grup społecznych, czy pewnych zbiorowości ludzkich na sytuację jaka rozgrywa się na scenie politycznej danego państwa, na warunki materialno-bytowe, na wszelkie wydarzenia w życiu społecznym i politycznym oraz na te, które rozgrywają się na scenie międzynarodowej. Czasem obok terminu opinia publiczna używamy zamiennie określenie opinia społeczna. Opinia publiczna zawsze reaguje w sytuacjach kontrowersyjnych, czy ważnych dla swojego kraju. Tak jak szybko reaguje na pewne wydarzenia tak też równie szybko może ulegać zmianom, przykładowo od bardzo zrównoważonych poglądów po dość kontrowersyjne. W życiu politycznym jej rola jest bardzo ważna, przez to politycy zabiegają o przychylność co do swych działań, czy swej postawy ze strony opinii publicznej. Jedni postrzegają ją jako całe społeczeństwo inni jako aprobata, czy brak aprobaty odnośnie określonych zachowań dotyczących życia społeczno – politycznego, czy względem konkretnych osób lub zdarzeń. Jak byśmy jej nie postrzegali jest ona ogromną siłą, która może nawet zmieniać bieg historii. Ważną rolę opinia publiczna odgrywa podczas wyborów. Gdy pojawia się lista kandydatów na dane stanowisko, a ludzie muszą wybrać jedynie kilku lub jednego spośród całej listy. Część społeczeństwa, pewna grupa posiadająca podobną hierarchię wartości, poglądy co do kształtu życia społecznego, politycznego, gospodarczego, skupia się wokół określonego kandydata, czy kandydatów (przykładowo partii politycznej) popierając ich, to jest tworząc ich tak zwany elektorat. Im większy elektorat, im większe poparcie dla danego kandydata tym większe prawdopodobieństwo na wygranie wyborów. Aczkolwiek pojawia się tu pewien problem natury etycznej to jest dotyczący kwestii powiązania etyki z polityką. A mianowicie opinia publiczna bywa często manipulowana, przykładowo przez składanie fałszywych obietnic, bez pokrycia, czy nie mających odniesienia do realiów rzeczywistości. Taka manipulacja ma na zasadzie celowe korzystania z kłamstwa, aby tylko osiągnąć postawiony sobie cel jakim jest wygrana w wyborach. Kandydat wówczas nie liczy się ze swymi wyborcami, ale pragnie jedynie pozyskać zaufanie opinii publicznej potrzebne do wygrania wyborów. Dziś jest to powszechnie praktykowany sposób uprawiania polityki (niestety).


Warto również przeczytać:

Ustrojowa rola szefa rządu
Najbardziej charakterystyczną cechą rządu jest fakt, iż działa on przede wszystkim na zasadach kolegialności i za swoje wszelkie działania ponosi całościową odpowiedzial...

Republika
Republika jest obecnie jednym z najczęstszych form państwa, które można spotkać. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje ona jeden z najlepszych modeli państw, jaki może ist...

Co kraj to obyczaj
Jak mówi starodawne i bardzo znane przysłowie, że co kraj to obyczaj. I tak w rzeczywistości jest, ponieważ każde państwo rządzi się swoimi prawami, ma swoje ustanowione ...

OBWE – powstanie
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została powołana do życia w 1994 roku w Budapeszcie. Zastąpiła ona tak naprawdę dawną KBWE. Przedstawiciele poszczególn...

Polityka
Każdy człowiek posiada choć intuicyjne rozumienie tego, czym jest polityka. Słowo to jest dość wieloznaczne. Ponadto wielu teoretyków, uczonych, mędrców, filozofów zagłęb...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: