Polityka

Ocena działań politycznych

Inne strony warte obejrzenia: stockbud.pl

Ocena działań politycznychTrudną sytuację Rzeczypospolitej, będącej w konflikcie z Rosją i z ruchem powstańczym na Ukrainie, skomplikowało wypowiedzenie jej w lipcu 1655 roku wojny przez Szwecję. Najazd ten przeszedł do historii jako „potop szwedzki”, który spowodował ogromne straty ludzkie i materialne. Magnateria polska najgroźniejszego przeciwnika widziała jednak za wschodnią granicą. Część magnatów skłonna była stanąć po stronie szwedzkiego króla Karola Gustawa. Wykorzystując trudną sytuację państwa polskiego, Chmielnicki starał się zawrzeć sojusz ze Szwecją wymierzony przeciwko Rzeczypospolitej. Licząc na ożywienie wcześniej nawiązanych kontaktów z Karolem Gustawem, włączył do rozmów również sojuszników króla Szwecji: siedmiogrodzkiego księcia Jerzego II Rakoczego oraz elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. W 1656 roku Rosja Podpisała rozejm z Rzecząpospolitą bez porozumienia z Bohdanem Chmielnickim, który uznał to za naruszenie postanowień zawartych w Perejesławiu. Był to kolejny dowód dążenia Moskwy do zawłaszczenia Ukrainy. W 1657 roku zmarł Bohdan Chmielnicki. Ocena jego działalności nadal zostaje kwestią sporną w środowisku historycznym i politycznym. W licznych nakładach została rozpowszechniona na Ukrainie wydrukowana po raz pierwszy w 1647 roku w Kijowie książka Synopsis, czyli krótki zbiór różnych latopisów o początkach narodu słowiańsko-rosyjskiego. Ugoda w Perejesławiu przedstawiona została jako naturalny powrót ziemi kijowskiej pod panowanie carskiej Rosji, a nie jako wynik powstania kozackiego. Na wyróżnienie zasługuje Kronika Samowidźca (Latopis Samowidźca). W opisie wydarzeń z lat 1648–1702 najwięcej uwagi poświęcono powstaniu Chmielnickiego, opowiadając się przy tym za autonomią Ukrainy w ramach państwa rosyjskiego. Skrytykowano prowadzącego rozmowy z Polską hetmana Wyhowskiego i skłonnego do ugody z Turkami hetmana Doroszenkę. W połowie XIX wieku uważano Chmielnickiego za postać zasługującą na pozytywną ocenę przede wszystkim za powiązania Ukrainy z Rosją. Przeważają jednak odmienne opinie. Jeden z najwybitniejszych ukraińskich twórców Taras Szewczenko wypowiadał się krytycznie o Chmielnickim właśnie z powodu oddania Ukrainy pod panowanie Rosji. Inni krytykowali Chmielnickiego za spowodowanie anarchii i zapoczątkowanie upadku struktur społecznych oraz zahamowanie rozwoju gospodarczego i kulturalnego na ziemiach ukraińskich.


Warto również przeczytać:

Jaja w sejmie – Palikot i Lepper
Janusz Palikot Jest jednym z bardziej kontrowersyjnych polityków. Wielokrotnie był upominany za styl i sposób swoich wypowiedzi. Często zadawał pytania, które wywoływały ...

Budżet państwa
Budżet każdego państwa często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć dane pieniądze. Nigd...

Polityka kulturalna
Polityka kulturalna ma za zadanie wspierać rozwój szeroko rozumianej kultury w kraju, wymaga to właściwego podejścia i zgromadzenia koniecznych funduszy. Polityka kultura...

Zasady europejskiej polityki regionalnej
Zasady europejskiej polityki regionalnej zostały ustanowione w roku 1988 po to, aby skuteczniej oraz o wiele lepiej można było zarządzać polityką regionalną. W okresie pr...

Co to jest polityka?
Pojęcie polityka wywodzi się z nauk społecznych, słowo to może być różnie interpretowane i rozumiane. Pojęcie to funkcjonowało już w czasach starożytnych. O polityce wypo...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: