Polityka

Nowe ruchy społeczne

Inne strony warte obejrzenia: stylovesukienki.pl

Nowe ruchy społeczneNowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały charakter feministyczny, ekologiczny, pacyfistyczny, czy antynuklearny, a także głosiły one prawa mniejszości seksualnych. Także ruchy te głosiły prawa człowieka. Nazywa się je „nowymi”, aby odróżnić je od starych ruchów, które miały charakter komunistyczny oraz socjalistyczny. Często ruchy społeczne tego typu mają popularność w partiach Zielonych. Również włączane są one do działalności nowych ruchów alterglobalistycznych. Popularność oraz gwałtowny rozwój nowych ruchów socjalistycznych przypisuje się na lata osiemdziesiąte XX wieku. Bardzo często problemy dotyczące tych ruchów są poruszane przez socjologów. Ruchy te spotykają się z różnymi typami krytyki. Niektórzy zarzucają im wykorzystywanie polityki, aby zrealizować swoje ideologie, czy też cele. Bardzo często takie ruchy społeczne nie są w stanie wchodzić w porozumienie z innymi ruchami, dlatego też powstają pomiędzy nimi swoiste konflikty i często polityka staje się przekształcana w lobbing. Legitymizacja władzy jest aprobatą danego ustroju politycznego, czy też systemu politycznego przez społeczeństwo. Jest to zatem pozytywne zjawisko. Według niektórych socjalistów, w rzeczywistości jest to utrzymywanie wśród ludności opinii, iż wszelkie wysiłki, które podejmuje się, aby istniejące instytucje były uważane za odpowiednie oraz właściwe. Co więcej legitymizacja władzy wiąże się z dobrowolnością, dlatego też nie spotyka się w niej strachu, propagandy, czy też przemocy, aby uzyskać posłuszeństwo ludności. Jeśli chodzi o demokratyczne państwa, najpopularniejszym przejawem legitymizacji jest możliwość brania udziału w wolnych wyborach. Pozwala to wierzyć społeczeństwu, iż władzą tak naprawdę jest naród. Z kolei niedemokratycznych państwach podstawą legitymizacji władzy są ideologie, które sprawiają, iż zmniejsza się napięcie w państwie. Zjawiskiem przeciwnym do legitymizacja władzy jest delegitymizacja, która ma negatywne znaczenie. Socjolodzy, którzy badali to zjawisko wyróżniają kilka kryteriów, według których je podzielają. Jeden z takich podziałów wyróżnia legitymizację tradycyjną, charyzmatyczną oraz legalną.


Warto również przeczytać:

Polityka Rurykowiczów
Od najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu...

Konstytucja Polski
W instytucji, jaką jest państwo, bardzo ważną role pełnia różnego rodzaju akty normatywne, które kształtują sposób funkcjonowania państwa. Najważniejszym z tych aktów jes...

Polityka - czym jest?
O polityce wiele osób mówi, polityką wiele osób się zajmuje, jednak trudno tak do końca jednoznaczne określić, czym ona jest i przez kogo może być prowadzona. Oczywiście ...

Kozacy
W okresie panowania Jagiellonów państwo polskie stało się środkowoeuropejską potęgą. Umocnienie po zwycięstwie nad Krzyżakami pozycji na wschodnim pograniczu oraz skutecz...

Prowadzenie wojen
Ze względów politycznych często prowadzone są wojny na całym świecie, jednak polityka nie jest najważniejszym motorem do powstawania wojen, również w dużej mierze sprawy ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: