Polityka

Niepolityczne przyczyny wojen

Inne strony warte obejrzenia:

Niepolityczne przyczyny wojenRóżnice etniczne, nakładające się na rozbieżność wyznaniową, sprzyjały narastaniu konfliktów rozstrzyganych często przy użyciu siły. W roku 981 książę kijowski Włodzimierz zwany Wielkim zajął Przemyśl, Czerwień i inne grody. Do większych starć zaczęło dochodzić z Polską w czasie walk dynastycznych na Rusi, które rozgorzały po śmierci Włodzimierza Wielkiego. W tym okresie Bolesław Chrobry starając się zabezpieczyć wschodnie rubieże państwa polskiego zawarł sojusz z panującym w Kijowie Światopełkiem (swoim zięciem), który pokonany przez księcia nowogrodzkiego Jarosława Mądrego, schronił się na dworze teścia. Bolesław Chrobry za pośrednictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego, interweniował o uwolnienie córki więzionej przez nowego władcę kijowskiego. Bolesław Chrobry próbował nie tylko uwolnić córkę, ale również doprowadzić do ponownego przejęcia władzy przez Światopełka. Jeszcze wcześniej bo w roku 1017 Bolesław Chrobry starał się o podpisanie pokoju z Jarosławem Mądrym, co miało nastąpić po zawarciu małżeństwa Bolesława z Przecławą – siostrą Jarosława. Warunkiem stawianym przez króla polskiego był powrót księcia Światopełka do Kijowa. Propozycję tę Jarosław jednak odrzucił. W roku 1018 Bolesław Chrobry zdecydował się na podjęcie przeciwko niemu działań zbrojnych. W wyprawie na Kijów oprócz własnej armii polski monarcha prowadził za sobą trzystu niemieckich rycerzy, pięciuset Węgrów, przysłanych przez króla Stefana, i tysiąc Pieczyngów. Za tą pomoc Bolesław dobrze płacił, dając wysoki żołd i udział w łupach. Sercem ekspedycji niewątpliwie było ciężkozbrojne rycerstwo polskie, zwłaszcza nadworna armia księcia (nie należeli do niej wyłącznie Polacy). Przy zgłębianiu celów i zadań wyprawy kijowskiej należy uwzględnić znaczenie tak poważnego czynnika, jakim była wówczas armia. Warto podkreślić, że armia własną egzystencją zmuszała monarchę do ciągłych wojen (istnienie jej stanowiło stałą, społeczną przyczynę wojen, niezależną od związku wydarzeń czysto politycznych). Utrzymanie armii stanowiło poważną troskę władcy; Polska zadaniu temu nie mogła podołać. Aby armię utrzymać w spoistości, dać jej zarobek, nowy łup i wojenną sławę, trzeba było ją poprowadzić na bogate nowe kraje. Walki zakończyły się klęską dla Jarosława. Zwycięscy mieli małe straty i już 14 sierpnia 1018 roku Kijów otworzył bramy wkraczającym wojskom Bolesława Chrobrego. Dzięki pomocy polskiego władcy Światopełk znów został osadzony na kijowskim tronie.


Warto również przeczytać:

Rynek polityczny
Często mówi się obecnie o marketingu politycznym, o kampaniach wyborczych, warto zatem wspomnieć jeszcze o rynku politycznym. Rynek polityczny to, mówiąc obrazowo, miejs...

Budżet państwa
Budżet każdego państwa często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć dane pieniądze. Nigd...

Twarze kampanii wyborczej
Każda kampania wyborcza danego polityka ubiegającego się najwyższe stanowisko w kraju przebiega bardzo żywiołowo i czasami dramatycznie. Trzeba przyznać, że żaden kandyda...

Różne podejścia do pojęcia lewicy
Zakres polityki lewicowej w rządzie określa skrzydło sięgające od centrum do strony lewej, natomiast pojęcie centrolewicy opisuje położenie w pobliżu głównego nurtu polit...

Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska – w skrócie PO – jest jedną z najbardziej aktywnych oraz popularnych polskich partii politycznych w Polsce. Została ona stworzona 24 sty...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: