Polityka

Nie można ufać carowi

Inne strony warte obejrzenia:

Nie można ufać carowiPiotr I, aczkolwiek był związany układami z Rzecząpospolitą, prowadził podwójną grę. Oficjalnie wysyłał przez Polaków do Mazepy rozkazy w sprawie przekazania im twierdzy białocerkiewskiej, natomiast samemu Mazepie wydawał zupełnie odmienne polecenia. Ze swej strony hetman kozacki coraz bardziej myślał o zjednoczeniu całej Ukrainy. W specjalnym piśmie skierowanym do szlachty polskiej wypowiedział się „przeciwko buntom poddanych i wyłamywaniu się przez nich z posłuszeństwa i poddaństwa”. Mazepę niepokoiły pogłoski o możliwości dalszego ograniczania jego władzy przez cara. W lipcu 1706 roku został podporządkowany faworytowi cara Aleksandrowi Mineszykowowi, który zaczął ingerować w jego uprawnienia. Mazepa z uwagą obserwował sukcesy króla Karola XII. We wrześniu 1706 roku w następstwie traktatu w Altranstadt August II abdykował na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Mazepa był coraz bardziej przekonany, że ostatecznym zwycięzcą w tak zwanej wojnie północnej będą Szwedzi, a także Stanisław Leszczyński, który już w listopadzie 1705 roku próbował przeciągnąć Mazepę na swoją stronę. Mazepa miał powody, aby nie ufać carowi, tym bardziej, że na całej Ukrainie rozmieszczone były wojska rosyjskie, które zachowywały się nie jak sojusznicy, ale jak nękający miejscową ludność grabieżcy. Hetman nie mógł pogodzić się również z faktem, że podległe mu oddziały kozackie musiały w interesie cara walczyć przeciwko armiom szwedzkim, skoncentrowanym na odległych od Ukrainy terenach Łotwy, Litwy i środkowej części Polski. Docierały do niego informacje o dużych stratach wśród Kozaków, dokonywanych przez cara zmianach na stanowiskach dowódców i zastępowaniu kozackich pułkowników niemieckimi i rosyjskimi oficerami, którzy traktowali Kozaków z pogardą i wysyłali na najbardziej zagrożone odcinki. W terenowej administracji cywilnej nominacje otrzymywali przede wszystkim Rosjanie albo przybysze z państw zachodnich. Nadawano im na Ukrainie wielkie majątki ziemskie. Ogromne dobra otrzymał wówczas carski faworyt, feldmarszałek Aleksander Mienszykow. Mazepa zdawał sobie sprawę, że Piotr I dąży do całkowitego zniewolenia Ukrainy poprzez zlikwidowanie resztek jej autonomii. Car uznał wprawdzie ważność rosyjsko-ukraińskiego układu z 1654 roku, ale kiedy hetman Iwan Skoropadski zwrócił się do niego z prośbą o potwierdzenie poszczególnych punktów zawartych w tym dokumencie, Piotr I odmówił.


Warto również przeczytać:

Efekty unii brzeskiej
Bardzo ważnym elementem zawarcia unii brzeskiej stało się włączenie kilku milionów mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do sfery oddziaływania cywilizacji zachodnio...

Nowe ruchy społeczne
Nowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały cha...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Kiedy lepiej nie rozmawiać o polityce
Polityka i wszystkie związane z nią tematy od zawsze były powodem wielu kłótni. Wiele osób wręcz uważa, że z dobrymi przyjaciółmi lud członkami rodziny nie powinno się w ...

Uprawnienia prezydenta wobec władzy wykonawczej
Choć zwykło się podkreślać, że premier ma większą władze niż prezydent, to jednak prezydent ma także pewne uprawnienia względem władzy wykonawczej, które naprawdę nie są ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: