Polityka

Niccolo Machiavelli

Inne strony warte obejrzenia: gablota na puchary www.adwokatstargard.pl

Niccolo MachiavelliNiccolo Machiavelli to jeden z teoretyków w dziedzinie państwa i prawa. Jest on twórcą kontrowersyjnych poglądów na ten temat, które zawarł w swym utworze pt. „Książe”. „Książe” to wizja idealnego ustroju idealnego państwa, a raczej tego jak powinien wyglądać idealny władca, czyli tytułowy Książe. W dziele tym Machiavelli wykłada porady dotyczące tego jak rządzić, aby państwo było idealne, aby władca był szanowany, a przede wszystkim, aby był wielki. Autor wyróżnia wiele typów rządów, a za najlepszy uważa monarchię. Podkreśl jednak, ze ma to być taka monarchia, w której osoba władcy posiada określone cechy charakteru, przez co w sprecyzowany sposób pozyskuje, czy sprawuje władzę. Tytułowy Książe powinien budzić strach. Gdyż ten jest ważniejszy niż miłość poddanych, a raczej jest korzystniejszy w nabyciu, czy utrzymaniu władzy, a to przecież ona jest najbardziej pożądana przez każdego władcę. Ze względu na model polityki jaki zarysowany jest w utworze „Książe” mówimy o kierunku zwany makiawelizm (od nazwiska twórcy). To taka wizja ustroju politycznego, gdzie polityka jest zupełnie obdarta z moralności. Polityka i etyka to dwie zupełnie nie pokrywające się, ani nie współgrające ze sobą dziedziny ludzkiego życia. Władca, według Niccolo Machiavellego ma prawo przekraczać wszelkie normy moralne, bo najważniejsze jest osiągnięcie celu, a nie środki prowadzące do niego. Cel wyznacz kierunek życia i kierunek postępowania, a metody jakie stosujemy, aby ten cel osiągnąć schodzą na drugi (nie istotny) plan. Władca może postępować jak tylko chce, dopuszcza się tu stosowanie terroru, przymusu, nakazów, czy jawnej niesprawiedliwości, bo cel zawsze uświęca, czy usprawiedliwia środki. Choć tak właściwie środki nie potrzebują tego usprawiedliwienia, bo dochodzi tu oderwania etyki od polityki. Makiawelizm jest poglądem na skroś mylnym i nie wartym wprowadzania w życie. Pogłębia on jedynie przepaść pomiędzy rządzącym, a poddanymi, szerzy niesprawiedliwość. Błędnym jest założenie, ze etykę można oderwać od jakiejkolwiek dziedziny ludzkiego życia, a tym bardziej od tej dziedziny, która opiera się na rozlicznych kontaktach międzyludzkich, czy stosunkach nadrzędności, sprawowania władzy, itp. z makiawelizmu w prosty sposób wynikają niesprawiedliwe ustroje społeczne, krzywdzące indywidualizm, ograniczające rozwój, typu komunizm. Makiawelizm rodzi tyranię, terroryzm, więc nie może być idealnym sposobem sprawowania władzy.


Warto również przeczytać:

Władza Kościoła w Bizancjum
Na Wschodzie ugruntował się z czasem pogląd, że to cesarz (car) jest namiestnikiem Boga na ziemi nie tylko jako najwyższa władza państwowa, ale również jako osoba duchow...

Kumoterstwo
Kumoterstwem nazywa się wzajemne popieranie się ludzi, którzy są połączeni przynależnością do danej grupy, czy też pokrewieństwem. Najczęściej czynią oni to, aby osiągnąć...

Prawa człowieka, a polityka
Analizując cały katalog praw człowieka, czyli specyficznych i ściśle określonych uprawnień przysługujących każdemu człowiekowi dostrzegamy, ze prawa te są odpowiednio usz...

Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Stronnictwo Ludowe – w skrócie znane także jako PSL – jest jedną z polskich partii politycznych o charakterze agrarystycznym. Została ona utworzona 5 ...

Najważniejsze urzędy w państwie
W każdym państwie w zależności od tego, jaki system władzy istnieje, takie są najważniejsze urzędy w państwie. Jednak najważniejsze są urzędy takie jak sejm i senat, któr...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: