Polityka

Neoslawizm

Inne strony warte obejrzenia: regulowanie brwi

NeoslawizmNeoslawizm jest ideologią oraz ruchem politycznym, który został wykreowany pod koniec wieku XIX. Powstał on przede wszystkim jako odpowiedź na panslawizm. Ideologia ta powstała z działalności ludności czeskiej. Jeśli zaś chodzi o główną idee neoslawizmu chodziło o to, iż ludzie pragnęli chronić naród Słowian. Ochrona ta miała się odbywać pod patronatem mocarstwa, czyli Rosji. Członkowie tej ideologii przede wszystkich pragnęli chronić swoje narody przed wpływem narodu niemieckiego. Aby ruch ten mógł istnieć musieli oni ustalić, iż wszyscy Słowianie są wobec siebie równi. Nie mieli oni funkcjonować pod przywództwem Rosji, ale każde z państw jako autonomiczny oraz niepodległy kraj. Ponadto neoslawizm krytykował działalność Rosji oraz wywyższanie się tego kraju ponad innymi narodami słowiańskimi. Neoslawizm w przeciwieństwie do panslawizmu zakładał bowiem, iż wszystkie narody słowiańskie są wobec siebie równe. Nie chcieli oni żadnej dominacji narodowej, czy też religijnej. Chcieli oni ze sobą współpracować niż dominować jednego nad drugim. Co więcej neoslawizm dążył do tego aby przekształcić Austro – Węgry w federacyjne państwo. Przez pewien czas Rosja odnosiła się przyjaźnie do tego ruchu, jednak po pewnym czasie zaczęli oni wywierać nacisk nad innymi narodami słowiańskimi. Neokonserwatyzm, jak sama nazwa wskazuje odnosi się do wszystkich akcji, poglądów oraz myśli związanych z dawną ideologią konserwatyzmu. Jednak, precyzując tą definicję, neokonserwatyzm jest tak naprawdę przedstawicielem jednego z nurtów dotyczących amerykańskiego liberalizmu, który przeszedł długą drogę od lewicy trockistowskiej przez antykomunizm i centrum, aż do prawicy, a obecnie demokratyzmu imperialnego. Neokonserwatyzm przede wszystkim jest silną ideologią występującą w Stanach Zjednoczonych. Termin ten, oznaczający „nowy konserwatyzm” powstał przez redaktora jednego z amerykańskich czasopism – L.A.Cosera oraz I.Howe’a. Geneza tego ruchu sięga roku 1945, który był poprzedzony sporami od lat 30. Spór ten był prowadzony między prokomunistycznym ruchem, o charakterze lewicowym oraz między umiarkowanym odłamem, który był demokracją liberalną. Ruch ten przeszedł wiele zmian, jednak obecnie jest on dość silny i popularny w Stanach Zjednoczonych. Stwierdza się, iż jest wielu przedstawicieli neokonserwatyzmu. Również znane osoby są zwolennikami tej ideologii i głoszą takie same poglądy. Chociaż powstał on wiele lat temu jest dziś także często wprowadzany w życie i politycy amerykańscy powołują się na tą ideologię.


Warto również przeczytać:

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada
Ludność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od s...

Powinność udziału w głosowaniu
W dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach...

Suwerenność
Suwerenność państwa jest jedną z najważniejszych cech państwa. Jest to określenie, które mówi, że państwo posiada swoje własne terytorium, władze oraz nie jest pod rządam...

James Madison
James Madison był czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych i urodził się szesnastego marca 1751 roku w Wirginii. Natomiast zmarł dwudziestego ósmego czerwca 1836 roku ró...

Kandydat na prezydenta
Kandydat na prezydenta powinien mieć dobry wizerunek polityczny. Przy czym dobry najczęściej znaczy po prostu – odbierany społecznie jako dobry, co zawsze można spr...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: