Polityka

Neofaszyzm

Inne strony warte obejrzenia: lawcenter pl

NeofaszyzmNeofaszyzm jest ideologią, która wywodzi się od końca drugiej wojny światowej. Zwolennicy tej ideologii przejawiają ideologię faszyzmu. Faszyzm był natomiast znany już w dawnych latach, ponieważ wywodzi się on z Włoch z lat 20 XX wieku, a w Europie rozprzestrzenił się dopiero między pierwszą oraz drugą wojną światową. Bardzo częstą ideologię tą utożsamia się z podobną – z neonazizmem, który wywodzi się z Niemczech. Faszyzm łączy w sobie poglądy prawicowe, jak i lewicowe. Posiada on ideologie gospodarcze czysto lewicowe, natomiast idee neofaszyzmu są prawicowe. Bardzo często w obecnych czasach nazywa się różne ruchy polityczne neofaszystowskimi, jednak są to bezpodstawne oskarżenia, ponieważ wielu w ten sposób dokonuje ataku politycznego. Wyróżnia się jednak takie ideologię, które faktycznie wykazują fascynację poglądami Benitiego Mussoliniego. Ideologia ta charakteryzuje się nałożeniem na państwo totalnej kontroli na wszelkie dziedziny życia, a także stawianiem dobra narodu ponad dobrem jednostek. Ponadto neofaszyzm zmusza ludzi do słuchania się swojego lidera i bycia mu posłusznym. Niekiedy członkowie tej ideologii dążą do odtworzenia dawnej potęgi państwa włoskiego. Neohumanizm jest pojęciem stworzonym przez indyjskiego mistyka oraz filozofa. Koncepcję neohumanizmu po raz pierwszy przedstawił on na swoich wykładach, które później zostały wydrukowane w książce pod tytułem „Neohumanizm – wyzwolenie intelektu”. Twórca tego pojęcia dużo pisze o emocjach ludzkich, które nazywa sentymentami. Twierdzi on, iż dzięki emocjom ludzie dążą do solidarności. Jednak pisze on również o tym, iż emocje nie zawsze rozwijają jednostkę, lecz jej szkodzą. Filozof ten dzieli emocje na pięć grup sentymentów. Pierwszy z nich jest sentymentem geograficznym. Jest to przekonanie, iż miejsce w którym się urodziło, bądź w którym się żyje jest lepsze oraz najważniejsze od innych miejsc, ponieważ z nim związane są silne ludzkie emocje. Inny rodzaj sentymentalizmu to społeczny. Ludzie pragną utożsamiać się ze swoją rasą, religią, ideologiami i tworzyć z nim więzi emocjonalne. Między innymi z tego wytworzył się faszyzm oraz nazizm. Innym sentymentem jest sentyment ludzki. Ludzie przejawiają wówczas miłość oraz współczucie tylko do swojej rasy – ludzkiej. Nie potrafią oni kochać innych stworzeń i wówczas stają się oni nieczuli na krzywdę zwierząt, czy roślin.


Warto również przeczytać:

Polityka od strony społeczeństwa
Polityka jest odbierana różnie od strony społeczeństwa, szczególnie, że widząc wszelkie zmiany jakie zachodzą w polityce i tym, jak zachowują się obecnie politycy, można ...

Wybrać prezydenta
Nie da się ukryć, że szybkimi krokami zbliżają się wybory na fotel prezydencki w związku z czym obowiązkiem każdego Polaka, który tylko skończył 18 lat jest pójście na ni...

John Quincy Adams
John Quincy Adams był szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on jedenastego lipca 1767 roku w Braintree, w stanie Massachusetts. Zmarł natomiast dwudzieste...

Polityka żywnościowa
Polityka żywnościowa jest niezmiernie ważną polityką, bo to ona ma wpływ na to, co jemy, jakie produkty są dostępne na rynku oraz na to, że produkty są wyprodukowane zgod...

Nowa Sicz
Książę Mniszkow, znany dotąd jako przeciwnik autonomii Ukrainy, w tych zmienionych warunkach wystąpił jednak z krytyką Kolegium Małorosyjskiego. Podobnie jak inni rosyjsc...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: