Polityka

Nazizm

Inne strony warte obejrzenia: samochody elektryczne

NazizmNazizm jest ideologią oraz doktryną polityczną, która była także nazywana narodowym socjalizmem. Ideologia ta była rozpowszechniona przede wszystkim w Niemczech. Została ona zaczerpnięta od włoskiego faszyzmu. Ideologia ta jest nacjonalistyczna, rasistowska, totalitarna, antysemicka a także antykomunistyczna. Była ona przede wszystkim popularna w czasie, gdy w Niemczech władzę przejęło NSDAP, czyli Niemiecka Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników. Było to więc w latach 1933 – 1945. Przedstawicielami tej ideologii przede wszystkim był Adolf Hitler, a także Joseph Goebbels, czy też Alfred Rosenberg. Ludzie, którzy głosili nazistowskie poglądy byli przede wszystkim wrogo nastawieni do innych ras, a także do innych narodów. Ponadto uważali oni iż niemiecki naród jest najważniejszy i że ludzie niemieccy są lepsi od innych. W ideologii tej doprowadzono do podziału ludzi nad nadludzi oraz na podludzi. Była to dość nieprzyjemne ideologia, ponieważ naziści dążyli do wyeliminowania gorszych ras. Za idealną rasę uważali oni rasę aryjską. W obecnych czasach niekiedy można spotkać nazistowskie ugrupowania, jednak zostały one zakazane przez prawo i nie wolno wygłaszać hitlerowskich poglądów. Partia Kobiet jest jedną z polskich partii politycznych. Została ona zarejestrowana sądownie 11 stycznia 2007 roku poprzez orzeczenie Sądu Okręgowego. Powstanie tej partii zostało poprzedzone poprzez ruch nazwany „Polska jest kobietą”. Rozpoczął się on od publikacji w czasopiśmie „Przekrój”. Był to manifest napisany przez Manuelę Grektowską. Program tej partii został ogłoszony 12 lutego 2007 roku. Dotyczą one, jak sama nazwa partii głosi – głównie praw kobiet. Partia ta nie jest określona partią prawicową ani lewicową, ponieważ deklaruje, iż chce być ponad wszystkimi podziałami ideologicznymi. Partia Kobiet starała się stworzyć komitet koalicyjny ze Stronnictwem Demokratycznym i uczestniczących w 2010 roku w wyborach samorządowych, jednak nie został on założony. Do postulatów, jakie głosi ta partia polityczna zalicza się między innymi legalizację aborcji, opiekę nad samotnymi matkami, a także skupia się ona na opiece medycznej dla kobiet w ciąży. Partia Kobiet głosi politykę prorodzinną. Partia ta pragnie również, aby zostały zaostrzone kary dla osób, które maltretują psychiczne oraz fizycznie kobiety, a także dokonują gwałty na kobietach i zmuszają je do prostytucji.


Warto również przeczytać:

Międzynarodowa arena polityczna
Stopniowo zacierały się też różnice między Kozakami a chłopami. Sprzyjało temu znoszenie przez władze Rzeczypospolitej praw narodowych Kozaków. W 1696 roku z sądów ziemsk...

Radykalne zmiany polityczne
Po upadku Kijowa przeniesiono w 1299 roku rezydencję metropolitalną do Włodzimierza nad Klaźmą. Nadal ważną role odgrywała w Kijowie otoczona wciąż aureolą świętości Ławr...

Brudna kampania
Od jakiegoś czasu w Polsce można zauważyć trend mody w polityce jaki przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to bardzo nie miła forma polityki polegająca na ...

Tusk na czele demokracji
Demokracja to ustrój politycznych, w którym władza sprawowana jest przez przedstawicieli wybieranych przez większości obywateli. Samo zaś słowo „demokracja” p...

Stanisław August Poniatowski
Wzrost aktywności hajdamaków zbiegł się z okresem osłabienia władzy państwowej. Do najbardziej znanych dowódców hajdamackich należy zaliczyć Sawę Czałego, który wcześniej...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: