Polityka

Narodowa Demokracja

Inne strony warte obejrzenia: http://sektor-publiczny.pl

Narodowa DemokracjaNarodowa Demokracja, nazywana także ruchem narodowych, czy też endecją, to polski ruch polityczny oraz doktryna, która opiera się na nacjonalizmie. Została ona stworzona pod koniec wieku XIX. Współzałożycielem oraz głównym ideologiem tej doktryny był Roman Dmowski. Program Narodowej Demokracji został stworzony na przełomie XIX oraz XX wieku. Ogłoszony on był w publikacjach Dmowskiego i jego pracach takich jak : „Myśli nowoczesnego Polaka”. To właśnie Roman Dmowski określił, iż myślą przewodnią tej doktryny politycznej jest nacjonalizm. Ponadto, Dmowski opierając się na teorii darwinizmu społecznego stwierdził, iż wojny pomiędzy narodami są czymś pozytywnym, hartują człowieka i polepszają jego świadomość narodową. Dzięki takiemu rozumowaniu przywódca Narodowej Demokracji postrzegał sąsiadów Polski jako słabszych lub silniejszych wrogów. Największym wrogiem dla społeczeństwa polskiego były Niemcy, a Rosję z kolei uznał za sprzymierzeńców i pragnął zacieśnić z nimi przyjaźń. Ideologia ta znalazła liczne uznanie we wszystkich zaborach. Doktryna ta miała rozbudzić w Polakach świadomość narodową i skupić ich w jedność w każdym z zaborów. Narodowa Demokracja dążyła do zaprzestania walk. Nacjonalizm jest doktryną polityczną oraz postawą polityczno-społeczną, która stwierdza, że naród jest największym dobrem w państwie oraz w polityce. To właśnie sprawy narodu według nacjonalizmu są najważniejsze. Dodatkowo, nawołuje ona ludzi do tego, aby się jednoczyli, ponieważ dąży ona do wyrównania wszystkich klas społecznych. Według tej doktryny to sprawy narodu są ważniejsze od spraw jednostek, czy grup społecznych. Państwo natomiast uważa za najważniejszą oraz najwłaściwszą formę społeczeństwa oraz organizacji, która jest złączona za pomocą jednej kultury, historii i języka. Interesy własnego narodu są o wiele ważniejsze od interesów innych narodów – wewnątrz kraju (mniejszości etniczne) oraz na zewnątrz kraju. Nacjonalizm nie jest jedną oraz kompletną ideologią, ponieważ łączy w sobie kilka filozofii, które można znaleźć w partiach politycznych prawicy, jak i lewicy. W historii powstawały takie doktryny nacjonalistyczne, jak : narodowy radykalizm, nazizm, faszyzm, narodowy konserwatyzm. Często nacjonalizm przyczynia się do powstania wrogości do innych państw, czy też raz. Dlatego też nacjonalizm cechuje się także rasizmem oraz ksenofobią.


Warto również przeczytać:

Deklaracja praw seksualnych
Deklaracja praw seksualnych opisuje jedenaście praw dotyczących stosunków seksualnych, które są dopełnieniem oraz nieodłączną częścią praw człowieka. Prawa seksualne są t...

Ruch Społeczny Naprzód Polsko i Libertas PL
Ruch Społeczny Naprzód Polsko, znany również jako Naprzód Polsko oraz NP. jest polską partią, która ma prawicowy program polityczny. Została ona utworzona i zarejestrowan...

Fakty, procesy, zjawiska polityczne
Fakty to inaczej doświadczenia, które odnoszą się do działań politycznych i społecznych. Wybitny badacz nauk społecznych, Hanna Dobrzyńska uważa, że są to twierdzenia sta...

Państwa autorytarne
Państwa autorytarne są państwami, które posiadają o wiele mniej swobód dla swoich obywateli. Oznacza to, że państwa te posiadają aparaty przymusu i kontroli (przykładowo ...

Demokracja bezpośrednia
Demokracja bezpośrednia to cecha systemu politycznego jakim są rządy ludu. Polega ona na przekazanie społeczeństwo prawa do wpływania decyzje polityczne. Instrumentem są ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: