Polityka

NATO

Inne strony warte obejrzenia: https://www.adwokat-horyza.pl/pleszew/ turnusy dla dzieci tychy

NATONATO czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego została powołana do życia 24 sierpnia 1949 roku. Ma ona charakter polityczno – wojskowy. Jej powstanie wiąże się z podpisaniem przez dziesięć krajów Traktatu Północnoatlantyckiego. Już w 1948 roku przyjęto tak zwaną Rezolucję Vandenberga. Dotyczyła ona stworzenia bloków militarnych. 4 kwietnia 1949 roku sygnatariuszami stali się więc: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone oraz Kanada. Rok później debatowano na temat Niemiec, ze względu na zakończenie wojny. Na posiedzeniu w Nowym Jorku zaproponowano demilitaryzację tego państwa. Rozmowy na ten temat zostały uznane przez blok wschodni jako prowokacja. W tym samym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała do życia sojusznicze siły zbrojne. Składały się one z 50 dywizji pochodzących z Francji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Wielkiej Brytanii i państw Beneluksu. Pierwszym celem jaki postawiła sobie organizacja była ochrona krajów członkowskich wojną z ZSRR. Lata późniejsze poświęcone były przygotowaniom militarnym w utworzeniu tak zwanej tarczy, która miałaby ochronić sojuszników przed ewentualnym atakiem. Siły zbrojne rozszerzono o lądowe i powietrzne. Przyjęto również taktykę wojenną odstraszania i powołano jednostki lotnictwa, które dysponowały bombami jądrowymi. Ustanowiono go na mocy traktatu przyjętego w Waszyngtonie. 18 lutego 1952 roku NATO rozszerzyło się o Grecję i Turcję, a 5 maja 1955 roku do paktu przystąpiła Republika Federalna Niemiec. Już 30 maja 1982 roku kolejnym chętnym do współpracy polityczno – militarnej była Hiszpania a 3 października 1999 roku NRD. Przełomem w stosunkach międzynarodowych po Drugiej Wojnie Światowej był 12 marca 1999 roku. W tym dniu do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego przystąpiły kraje byłego Układu Warszawskiego, czyli te pozostające dotychczas po silnymi wpływami ze strony ZSRR. Należały do nich: Czechy, Polska, i Węgry. Późno, bo dopiero 29 marca 2004 roku do NATO przystąpiły również takie kraje jak: Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Pierwszego kwietnia 2009 roku sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego stały się Chorwacja i Albania. Obecnym szefem NATO jest Andres Fogh Rasmussen.


Warto również przeczytać:

Sprawa narodowa na Kresach Wschodnich
Dokument zwany Concordią zabraniał kapłanom chrzcić dzieci nie swego obrządku (wyjąwszy nagłe przypadki). Greckokatoliccy kapłani, udzielając wyjątkowo chrztu dzieciom ła...

Różne polityki
Polityk jest bardzo wiele. Można przyporządkować przynajmniej jedną do niemalże każdej dziedziny życia. Na przykład w dziedzinie ekonomii wymienimy politykę handlową, fis...

Thomas Woodrow Wilson
Thomas Woodrow Wilson był dwudziestym ósmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencję pełnił w latach 1913 – 1921. Thomas Woodrow Wilson urodził się w dniu d...

Układ polsko-szwedzko-ukraiński
Narastające spory i brak porozumienia z carem doprowadziło do tego, że dziesiątki tysięcy Ukraińców wysłano do prac przymusowych przy budowie Kanału Ładoskiego, a po zdob...

Władimir Putin
Jego kariera polityczna od początku zapowiadała się obiecująco. Najpierw ukończył studia prawnicze gdyż wiedział, że chcąc osiągnąć sukces musi mieć solidne wykształcenie...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: