Polityka

Monarchizm

Inne strony warte obejrzenia: statima

MonarchizmMonarchia jest jednym z poglądów politycznych, według której najlepszym ustrojem dla państwa jest monarchia. Jest to także ideologia, która dąży do tego, aby w danym państwie była przywrócona monarchia. Bardzo często monarchizm jest połączony z konserwatyzmem. Co ludzie, którzy są zwolennikami takiej ideologii twierdzą, iż nie można ich nazwać partią polityczną, ponieważ nie pragną oni przejąć władzy, lecz obsadzić kogoś na tronie i doprowadzić do reform w państwie. Bardzo często ugrupowania takich ludzi mają już swojego kandydata do objęcia tronu, który wywodzi się ze szlacheckiego rodu i uważają, iż jest ona odpowiednim potomkiem po ostatnim rodzie panującym w państwie. Przytaczają oni sporo argumentów, dla których warto przywrócić monarchię do państwa. Sądzą oni, iż wówczas władza jest odporna na wszelkie naciski z zewnątrz, a także niemożliwa staje się tyrania większości głosów, jak jest to w przypadku demokracji. Nie można w niej wybierać demagogów oraz populistów. Monarcha nie będzie pobierał pieniędzy z budżetu państwa, ponieważ byłoby to tak, jakby okradał samego siebie. Co więcej, władza taka jest stabilna, ponieważ jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Solidaryzm jest jednym z poglądów społeczno-politycznych, który powstał w drugiej połowie XIX wieku. Według tej doktryny politycznej powinna być stworzona naturalna wspólnota różnych grup oraz warstw społecznych w państwie, które posiadają wspólne interesy. Grupy te mogą być niezależne od siebie pod względem statusu majątkowego, ekonomicznego bądź zawodowego. Idea ta pojawiała się wielokrotnie w doktrynach polityczno-społecznych w takich epokach jak starożytność, średniowiecze. Jest ona także znana w czasach nowożytnych. Solidaryzm społeczny głosił między innymi Leon XIII w swojej encyklice zatytułowanej „Rerum novarum”, gdzie dawał on robotnikom przyzwolenie do zakładania własnych zawodowych organizacji tym samym dopuszczając ich do interwencjonizmu państwowego. Został on obwołany papieżem robotniczym, jednak on sam próbował stanąć na równi pomiędzy robotnikami, a pracodawcami. Za obecnych twórców solidaryzmu uważa się Emila Durkheima, Goerges’a Gurvitcha oraz Leona Duguita. Do założeń solidaryzmu należy świadomość społeczeństwa oraz zbiorowa. Wyraża się ona w jednej myśli oraz w podobnym działaniu, które ma dążyć do tego samego celu.


Warto również przeczytać:

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Polityka zagraniczna Unii jest głównie skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz na państwach, które w niedalekiej przyszłości będą kandydatami na nowych człon...

System wyborów politycznych
System wyborczy możemy rozumieć w sposób dwojaki. Z jednej strony ogół zasad prawnych i pozaprawnych, które regulują sposób przygotowania i przeprowadzenia wyborów, oraz ...

Wpływ polityki na świat
Polityka ma ogromny wpływ na świat, jest to jeden z największych i najczęściej używanych bodźców, które sprawiają, że świat się rozwija, lub są prowadzone różne działania...

Głosowanie kobiet w referendum
Obecnie prawie we wszystkich państwach kobiety mają prawo zarówno do czynnego udziału w wyborach, jak i do biernego udziału w nich. Kobiety mają w takim przypadku te same...

Wiadomości
Jeżeli tylko zajrzymy na jakikolwiek portal internetowy od razu rzuci nam się w oczy dział polityka, w którym możemy znaleźć wiele fascynujących informacji na ten temat j...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: