Polityka

Milenijne Cele Rozwoju

Inne strony warte obejrzenia: Adwokat Zbigniew Roman www.tanielatanie.net.pl/tanie-loty/Eindhoven

Milenijne Cele RozwojuMilenijnymi Celami Rozwoju nazywa się 8 celów, które podpisało większość państw członkowskich ONZ, w sprawie zmiany życia ludzi na o wiele lepsze. Był to sposób na zmianę wszelkich niepotrzebnych, a tym bardziej zagrażających ekonomii i polityce całego świata spraw. Pierwszym celem jest zlikwidowanie głodu i ubóstwa do roku 2015. Drugim celem wyznaczono zapewnienie nauczania na poziomie podstawowym dla wszystkich ludzi na ziemi. Cel trzeci określał wspieranie zrównoważenia praw mężczyzny i kobiety. Za czwarty cel ONZ wyznaczyło zmniejszenie umieralności dzieci podczas urodzenia, jak i po urodzeniu. Piątym celem było zwiększenie bezpieczeństwa kobiet ciężarnych. Szósty cel odnosił się do walki a AIDS i malarią oraz pozostałych chorób. Za siódmy cel milenijny uznano ochronę środowiska. Ósmym celem jest rozwijanie światowego partnerstwa w sprawie rozwoju. Te 8 celów, które zostały podjęte dają możliwość wyrównania poziomu ekonomicznego i politycznego na świecie. Jednak państwa rywalizują ze sobą o osiągnięcie tych celów, co ma sprawić wzmocnienie danego państwa w polityce zagranicznej, co mija się z głównym celem wszystkich celów rozwoju. Non violance jest postawą polityczną, która określa, że użycie przemocy, w każdej sytuacji jest niepoprawne i powinno się stosować pokojowe środki polityczne, bez jakichkolwiek przymusów, czy tez pokazu siły. Propagatorem takiej postawy politycznej był Mahatma Ghandi. Głównym celem tej postawy politycznej jest zmniejszenie różnic między państwami w sporze, lub nawet pomiędzy partiami politycznymi i ludźmi, tak aby nie została użyta siła fizyczna czy też psychiczna. Jest to postawa humanitarna, która pomaga w rozwoju ludzkości, jednak jest ona trudna w drążenie, ponieważ człowiek z natury jest zawistny i walczy. Non violance pozwala na wykorzystanie dyplomacji w jak najczystszej postaci bez użycia jakiegokolwiek wyrazu siły i przewagi nad przeciwnikiem. Użycie non violance w życiu politycznym, mogłoby zmienić świat tak, aby nie było żadnych konfliktów, jednak wprowadzenie tej zasady jest bardzo trudne, ponieważ nie wszystkie kraje by się do niego stosowały, a to oznacza błędne kolo, w których pociągane będą kolejne ofiary wprowadzenia non violance, gdy któreś państw nie zastosuje się do danych zmian politycznych na świecie.


Warto również przeczytać:

Polityka w świecie
Polityka obecnie odgrywa bardzo ważną rolę dla wielu, poczynając od młodych, których zainteresowanie polityką nie wygasa po osoby starsze, które udzielają się w różnych w...

Teoria umowy społecznej
według tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagał...

Polityka Rybnika
Jednym z interesujących sloganów reklamowych Rybnika jest ten, który mówi o tym, że Rybnik jest miastem z ikrą. Mówi się czasami, że grunt to dobre hasło i trzeba przyzna...

Sądownictwo
Władza sądownicza jest najbardziej złożoną władzę, gdyż zawieraj bardzo rozbudowaną strukturę funkcjonowania. Istnieją bowiem bardzo różne formy działania, a także specyf...

Dwight David Eisenhower
Dwight David Eisenhower był trzydziestym czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja przypadała na lata 1953 – 1961. Dwight Eisenhower był również zdro...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: