Polityka

Maksym Żeleźniak – hetmanem kozackim

Inne strony warte obejrzenia: http://www.kami.pl/

Maksym Żeleźniak – hetmanem kozackimW kościołach, synagodze i ratuszu w Humaniu skupiła się większość szlachty i Żydów. Rozpoczęła się rzeź zainicjowana najprawdopodobniej przez żądnych zemsty chłopów. W samej synagodze śmierć poniosło około trzech tysięcy Żydów. Zabijano i męczono. Żydom obcinano ręce i uszy. Wyciągano ich z piwnic, domów, a nawet – rowów, gdzie bezskutecznie szukali schronienia. Kolejnymi ofiarami nienawiści powstańczego tłumu stali się księża katoliccy i uniccy. Iwan Gonta ogłosił się księciem humańskim, Maksym Żeleźniak – hetmanem kozackim. Bunt szerzył się, ogarnął całą Ukrainę prawobrzeżną i przerzucił się także na Lewobrzeże. Do rozruchów doszło także na Wołyniu, Podolu, Polesiu, a nawet na Litwie. Rząd rosyjski zajmował początkowo stanowisko wyczekujące, a nawet przychylne wobec występujących przeciwko polskiej szlachcie powstańcom. Rozmiary buntu wywołały jednak zaniepokojenie Katarzyny II, która nakazała generałowi Michaiłowi Kreczetnikowowi przystąpić do tłumienia powstania Żeleźniaka i Gonty. Gdy Żeleźniak zajął Czerkasy i Korsuń, 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy generała Piotra Rumiancewa sforsowało Dniepr. Wspierane przez chłopów oddziały hajdamackie kontrolowały wówczas część Kijowszczyzny i Bracławszczyzny – od Czarnobyla na północy poprzez Żytomierz, Berdyczów, Bracław i Berszadę – aż po Bałtę na południu. Wkroczenie hajdamaków na tereny państwa ormiańskiego było jedną z przyczyn wybuchu wojny turecko-rosyjskiej. W tym samym czasie rosyjski generał Kreczetnikow porozumiał się z hetmanem wielkim koronnym Franciszkiem Ksawerym Branicim. Natarcie wojsk rosyjskich doprowadziło do zlikwidowania największego zgrupowania hajdamackiego. Dowództwo rosyjskie starało się jednocześnie zapobiec opanowaniu przez konfederatów barskich terenów dotąd kontrolowanych przez hajdamaków. Schwytany przez Rosjan i wydany hetmanowi Branickiemu Gonta został stracony. Żeleźniaka, wziętego do niewoli przez żołnierzy rosyjskich, zesłano na Sybir. Wojskami polskimi pacyfikującymi hajdamaków dowodził kasztelan kijowski Józef Stępkowski. Wyroki śmierci wydano na kilka tysięcy osób podejrzanych o przynależność do grup hajdamackich albo za okazanie im pomocy.


Warto również przeczytać:

Foresight
Foresight jest metoda prognozowania zmian, jakie mogą zajść w polityce lub na świecie. Metoda ta jest prowadzona przez polityków, organizacje rządowe, naukowców i inne wa...

Opowieść atlantycka
Film „Opowieść atlantycka” jest jednym z polskich filmów politycznych. Został on nakręcony w okresie, gdy powstawało wiele filmów tej kategorii. Wyreżyserowan...

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

System parlamentarno-komitetowy
System ten charakteryzuje się tym, że władza jest skupiona w parlamencie, który jest wybierany w wyborach jednak reszta organów jest wybierana już przez parlament. Skupia...

Przyjęcie chrztu
Dwadzieścia dwa lata wcześniej niż na Rusi odbył się w 966 roku chrzest polskiego księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia. Biskup Jordan, który przybył z czesk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: