Polityka

Magis

Inne strony warte obejrzenia: https://www.wszystkienasionamarihuany.pl

MagisMagis to ruch młodzieżowy o charakterze religijnym, który został założony na początku wieku dwudziestego pierwszego. Utworzony on został w środowisku młodzieżowych duszpasterstwa o nazwie „Towarzystwo Jezusowe”. Członkowie tego ruchu katolickiego mają od 14 lat do 18. Ruch ten posiada filozofię duchowości ignacjańskiej Również sama nazwa ruchu jest jednym z pojęć tej duchowości. Co więcej członkowie tego ruchu biorą doświadczenie z ruchu „Światło-Życie” oraz z ideologii harcerstwa. Ponadto ich podstawowymi zasadami jest jezuicka forma wychowania. Cała ideologia Tegu ruchu katolickiego skupia się wokół rzeczy, które powinny uczynić człowieka szczęśliwym. Przede wszystkim uczy się w nim o wspólnocie, służbie oraz ewangelizacji. Ponadto podczas takich spotkań odbywają się długie sesje modlitw. Spotkania tego ruchu odbywają się tylko raz na tydzień i to w niewielkich grupach po około dwanaście osób. Ludzie, którzy należą do tego ruchu są również włączeni do tej samej parafii i uczestniczą podczas odprawiania mszy świętej. Obecnie ośrodki tego ruchu katolickiego znajdują się w licznych miastach Polski – między innymi w Warszawie, Gdyni, Kłodzku, Bytomiu, Krakowie. Ruch Technokratyczny zalicza się do ruchów społecznych, który został stworzony w Stanach Zjednoczonych. Największą popularność ruch ten posiadał w latach dwudziestych oraz trzydziestych dwudziestego wieku. Założeniami oraz ideologią tego ruchu było propagowanie techniki oraz nauki jako środek, który poprawić może stan życia każdego człowieka. W obecnych czasach ruch technokratyczny nie jest tak popularny, jednak występuje pod inną nazwą. Założycielem tego ruchu był Howard Scott, który utworzył sojusz techniczny w roku 1918 zrzeszających inżynierów oraz naukowców. Posiadali one wspólne poglądy oraz idee i wpadli na pomysł stworzenia nowego rodzaju społeczeństwa. Co więcej, Nowy Jork w roku 1933 zatwierdził istnienie tego ruchu jako ruch niereligijny oraz niepolityczny. Członkowie tego ruchu dawali wiele wykładów na temat swojej filozofii w Ameryce Północnej. Ruch ten składa się z różnych struktur, w których jednostką jest tak zwana Sekcja składająca się z około 50 członków. Gdy ruch ten był bardzo popularny dochodziło do tego, iż w jednym mieście założonych było nawet kilka tego typu Sekcji. Wszelkie finanse, które napływały do tego ruchu były dawane przez członków.


Warto również przeczytać:

Marsz na Warszawę
Wycofujący się z Zadnieprza Jeremi Wiśniowiecki, któremu towarzyszył ze swoimi oddziałami wojewoda kijowski Tyszkiewicz, otrzymał posiłki od oboźnego litewskiego Osińskie...

Polityka kulturalna
Polityka kulturalna ma za zadanie wspierać rozwój szeroko rozumianej kultury w kraju, wymaga to właściwego podejścia i zgromadzenia koniecznych funduszy. Polityka kultura...

Pierwsza dama
Bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej każdego kandydata jest poparcie jego rodziny a szczególności jego współmałżonki. Dlatego taka kobieta musi być odpowiednio przy...

Akcja powstańcza
Ujęcie sprawy ludności w manifeście Komitetu Centralnego Narodowego, ogłoszonym 1 października 1863 roku, w zasadzie było zgodne z ideą KNP wyrażoną w dokumencie programo...

Polityka dla mężczyzn
Polityka a co za tym idzie także władza od zawsze była domeną głównie mężczyzn. Od zalania dziejów mężczyźni byli przywódcami swoich plemion czy konkretnych narodów, zajm...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: