Polityka

Lewica wobec religii

Inne strony warte obejrzenia:

Lewica wobec religiiFrancuskiej lewica była antyklerykalna, przeciwstawna wpływom kościoła katolickiego i wspierała rozdział kościoła i państwa. Karl Marx stwierdził, że "Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, oraz duszą bezdusznych stosunków. Jest to opium dla ludu.” W bolszewickiej Rosji religię uznawano generalnie za zło, a chrześcijaństwo próbowano zwalczać. Ostatnie rządy komunistyczne, takie jak Chińska Republika Ludowa, zostały również wrogie religii i postanowiły promować ateizm. Wierzenia religijne jednak również były związane z pewnymi ruchami w lewym skrzydle, takimi jak amerykański ruch zniesienia kary śmierci i ruch przeciwko karze śmierci. Wcześni socjalistyczni myśliciele, tacy jak jak Robert Owen, Charles Fourier i książę de Saint-Simon opierali swoje teorie socjalizmu na chrześcijańskich zasadach. Od Augustyna z Hippony „Miasto Boga” przez St Thomas More's „Utopia” - najważniejszych pisarze chrześcijańscy bronili idei, że socjaliści dążyli do dobra. Istnieje dość silny wątek na temat egalitaryzmu w Nowym Testamencie. Inne powszechne obawy lewicowców, takich jak pacyfizm, sprawiedliwości społecznej, równości rasowej, praw człowieka i odrzucenia nadmiernego bogactwa można także znaleźć w Biblii. Pod koniec XIX wieku, zaistniał ewangelicki ruch społeczny (zwłaszcza wśród niektórych anglikanów, luteranów, metodystów i baptystów w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii), który próbował zintegrować postępowość i myśli socjalistyczne z chrześcijaństwem w wierze opartej na działalności społecznej, promowane przez takie ruchy jak Christian Socialism. W dwudziestym wieku, teoria wyzwolenia i duchowości była broniona przez takich pisarzy jak Gustavo Gutierrez i Matthew Fox. Istnieją również lewicowe ruchów islamskich, takie jak islamski socjalizm. Istnieją związki pomiędzy lewicą i anty-muzułmanami, na przykład w odniesieniu - Unity Coalition i Stop the War Coalition w Wielkiej Brytanii. We Francji, Lewica odpowiadała za zniesienia zakazu hidżab w szkołach, opierając zakaz na podstawie rozdziału kościoła i państwa, a także sprzeciwiła się wielu innym zakazom w odniesieniu do wolności osobistej. Przytoczyłam tu raczej już minione czasy, można je nazwać już historycznymi. Nie mniej jednak w niektórych współczesnych ruchach z całą pewnością można zauważyć inspiracje z tych czasów.


Warto również przeczytać:

Oddziaływanie polskiego renesansu
Litwini wchłaniali dorobek i wzorce polskiej kultury. Po objęciu tronu przez wychowanego w kulturze ruskiej Władysława Jagiełłę zwiększył się wpływ kultury ruskiej na pol...

Ukraina między Europą a Rosją
Ukraina próbuje ułożyć sobie kontakty zarówno z Europą a Rosją i jej plan polega na nieangażowaniu się militarnym w żaden układ i angażowaniu się ekonomicznym we współpra...

Polityka przeciwników Mazepy
Gdy w roku 1708 Mazepa zwrócił się o pomoc do Piotra I, spotkał się z odmową. Hetman kozacki, dostrzegając w tym naruszenie umowy perejesławskiej między Ukrainą i Rosją, ...

Monarchia
Monarchia jest formą rządzenia w państwie, które oznacza, że władza jest sprawowana przez monarchę. Monarchia jednak nie jest już tak często wykorzystywanym elementem rzą...

Dwight David Eisenhower
Dwight David Eisenhower był trzydziestym czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja przypadała na lata 1953 – 1961. Dwight Eisenhower był również zdro...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: