Polityka

Lech Wałęsa

Inne strony warte obejrzenia: http://odzywkidorzesranking.pl serwis audi wrocław

Lech WałęsaLech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Jest on działaczem związkowym oraz politykiem. Z zawodu natomiast Lech Wałęsa jest zwykłym elektrykiem. Przyczynił się on bardzo dla losów kraju, ponieważ założył ruch „Solidarność” i był jej przewodniczącym. Ponadto Lech Wałęsa był opozycjonistą w okresie PRL. Był on również prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990 – 1995. Według magazynu „Time” został on ogłoszony człowiekiem roku 1981 i otrzymał także Pokojową Nagrodę Nobla w roku 1983. Pomimo, iż obecnie Lech Wałęsa nie prowadzi tak aktywnie życia politycznego, wciąż jest politykiem. Jest on bardzo zaangażowany w sprawy państwa i w swojej kancelarii w Gdańsku nadal prowadzi spotkania polityczne. W Polsce jest on bardzo szanowany, ponieważ odmienił losy wielu robotników oraz poprawił sytuację panującą w kraju. Oprócz polityki krajowej Lech Wałęsa prowadził także politykę zagraniczną. Ponadto Lech Wałęsa otrzymał wiele nagród oraz orderów za swoją działalność oraz przyczynienie się do rozwoju Polski. W życiu prywatnym jest on szczęśliwym ojcem ośmiorga dzieci oraz mężem Danuty. Również jest on znany ludziom za granicą i jest tam także szanowany. Roman Giertych urodził się 27 lutego 1971roku w Śremie. Jest on historykiem, adwokatem, a także polskim politykiem. Był on ministrem edukacji narodowej oraz wicepremierem od maja 2006 roku do sierpnia 2007 roku w rządzie Marcinkiewicza Kazimierza oraz Kaczyńskiego Jarosława. Ponadto był on posłem na sejm czwartej oraz piątej kadencji w latach 2001 – 2007. Był on ponadto prezesem Ligi Polskich Rodzin – w skrócie LPR – oraz Młodzieży Wszechpolskiej. Jego rządy jaki ministra edukacji narodowej były dość burzliwe i wprowadził on reformy, które nie podobywały się nauczycielom oraz społeczeństwu. Pochodził on z polityków narodowych. Ukończył on liceum ogólnokształcące w Kórniku. Później ukończył on studia w Poznaniu na uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza na wydziale historycznym oraz prawa w latach 1989 do 1995. Potem wykonał aplikację adwokacją w Warszawie i w roku 2000 ją ukończył. Roman Giertych jest autorem kilku książek, takich jak „Kontrrewolucja młodych”, „Pod Walcem historii”. Również dokonywał on wielu publikacji. Prowadził on kancelarię adwokacją, po czym zajął się polityką i od roku 2007 znów otworzył kancelarię. Jest on żonaty z Barbarą i ma dwójkę dzieci.


Warto również przeczytać:

Czym jest polityka, sztuka rządzenia państwem
Na pytanie czym właściwie jest polityka, ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć. Arystoteles na przykład uważał ją za sztukę rządzenia państwem. W jego dziełach można zna...

Marketing polityczny
Marketing polityczny wychodzi z założenia, że na większą część tego, jak odbierany jest polityk składa się jego wygląd, a reszta dzielona jest między sposób wypowiadania ...

Portale o tematyce politycznej
Bardzo dużo osób korzysta z Internetu także po to, by dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach politycznych, gospodarce i finansach. Tacy ludzie najchętniej wchodzą na s...

Ocena działań politycznych
Trudną sytuację Rzeczypospolitej, będącej w konflikcie z Rosją i z ruchem powstańczym na Ukrainie, skomplikowało wypowiedzenie jej w lipcu 1655 roku wojny przez Szwecję. ...

Ustrój polityczny w Chorwacji
Chorwacja to demokracja parlamentarna. Prezydent w tym państwie jest wybierany w wyborach powszechnych. W Chorwacji panuje obecnie konstytucja, która została ogłoszona 22...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: