Polityka

Kumoterstwo

Inne strony warte obejrzenia: gablota aluminiowa

KumoterstwoKumoterstwem nazywa się wzajemne popieranie się ludzi, którzy są połączeni przynależnością do danej grupy, czy też pokrewieństwem. Najczęściej czynią oni to, aby osiągnąć zamierzaną pozycję polityczną, czy też, aby osiągnąć korzyści materialne. Często ludzie ci świadczą o nich, nie posiadając informacji o ich obiektywnej ocenie, lecz tylko opierają się na tym, iż są dobrymi znajomymi czy też rodziną. Można także dodać, iż kumoterstwo jest szerszym pojęciem niż nepotyzm, ponieważ odnosi się ono nie tylko do rodziny, czy też do krewnych więzi, ale także do znajomych, czy też przyjaciół. Zjawisko to jest tak bardzo powszechne w obecnych czasach, iż mało kto zastanawia się nad tym, czy informacje i zapewnienia świadczone o danej osobie są prawdziwe, czy też są czystym kumoterstwem. Co więcej o ten proces są oskarżani nawet politycy najaktywniejsi w życiu publiczny, czy nawet prezydenci oraz premierzy. Bardzo często ludzie pojawiają się wówczas w mediach, ponieważ zostali oni poleceni przez znajomego, który jest znany w tej branży. Jednak takie zachowanie jest w pełni tolerowane. Powstały nawet instytucje, które walczą z kumoterstwem, nepotyzmem oraz z korupcją. Całokształt politycznych postaw jest nazywany kulturą polityczną. Dotyczy on wszystkich obywateli danego państwa, ponieważ każdy człowiek przejawia pewien rodzaj kultury politycznej. Przede wszystkim są to podstawy ludzi wobec wartości, które wypływają z danych systemów politycznych. W zależności od tego, jak bardzo jest zainteresowane dane społeczeństwo w politykę inna będzie ich polityczna kultura. Należy także dodać, iż kultura polityczna kształtuje stosunki pomiędzy władzą, a społeczeństwem. W skład kultury politycznej wchodzi kilka elementów. Pierwszy z nich jest nazywany poznawczym. Określa on wiedzę o tym, jak bardzo ludzie znają się na faktach oraz procesach politycznych. Często opiera się ona na stereotypach, ale może być także rzeczywista. Z kolei drugu element nazywany normatywnym zawiera w sobie zasady oraz wartości, które według społeczeństwa powinna posiadać polityka w państwie. Następny z elementów, który jest oceniający zawiera w sobie sądy, a także opinie, które wydaje społeczeństwo na temat politycznego życia. Z kolei ostatni element ma charakter emocjonalny. Objawia się on różnymi zachowaniami oraz postawami wobec danego życia politycznego.


Warto również przeczytać:

Margaret Thatcher
Kobieta, która odegrała ważną rolę w historii świata. Będąc premierem tak wielkiego mocarstwa jakim w latach 80 była Wielka Brytania decydowała nie tylko o losach jej kra...

Międzynarodowa arena polityczna
Stopniowo zacierały się też różnice między Kozakami a chłopami. Sprzyjało temu znoszenie przez władze Rzeczypospolitej praw narodowych Kozaków. W 1696 roku z sądów ziemsk...

Władza wykonawcza
Władza wykonawcza jest niemal najważniejszą władzą, gdyż to właśnie od niej zależy jak dane prawo, ustawy czy też rozporządzanie będą wdrażane w życie obywateli danego pa...

Polityczne Historie
Polityka jest bardzo ważnym elementem każdego państwa. Dlaczego? Przede wszystkim politycy decydują tak naprawdę o tym co się w nim dzieje. Czynią to w naprawdę różny, cz...

Najistotniejsze funkcje państwa
Do funkcji państwa zewnętrznych możemy zaliczyć : dbanie o dobry interes państwa za granicą, poprzez prowadzenie działalności dyplomatycznej (nawiązywanie kontaktów poli...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: