Polityka

Krytyka działalności Ligi Polskich Rodzin

Inne strony warte obejrzenia: Urolog Wrocław

Krytyka działalności Ligi Polskich RodzinLiga Polskich Rodzin jako partia polityczna była dość często krytykowana przez innych ludzi. Była ona przede wszystkim oskarżana o antysemityzm. Chociaż antysemityzm nigdy nie był włączony do programu partii to liczne wystąpieniu w Radiu Maryja, które głosi takie poglądy, a także odwoływanie się do endeckich tradycji wskazuje na ich przekonania i u wielu ludzi budzi kontrowersje. Ponadto krytykowana jest także polityka gospodarcza partii LPR. Krytykowane jest przede wszystkim to, iż partia pragnie zamykać sklepy w niedziele, głosi protekcjonizm, a także pragnie promować polski kapitał. Ponadto wielu krytykuje to, iż LPR nie dąży do rozwijania wolnej gospodarki państwa i odcięcia jej od roli państwa. Również partia ta jest krytykowana z powodu licznych zdjęć umieszczanych w czasopismach, gdzie wykonują oni gesty typowe dla ideologii narodowo – socjalistycznej. Również na partię ta patrzy się źle ze względu, iż kojarzona jest ze źle prowadzącą się grupą Młodzieży Wszechpolskiej utworzoną przez Romana Giertycha. Także działalność tego polityka budziła wiele kontrowersji w kraju. Liga Polskich Rodzin jest partią polityczną surowo ocenianą przez społeczeństwo, a także krytykowaną za swoje poglądy, a także ideologie. Kontrowersje budzi fakt, iż członkowie tej partii dość często występują w Radiu Maryja i głoszą tam poglądy antysemickie. Są oni oskarzani także o szerzenie postawy nietolerancji, a także poglądów ksenofobicznych. Niektórzy z jej członków – na przykład Wojciech Wierzejski – jest oskarżany o to, iż nawołuje ludzi do szerzenia przemocy wobec mniejszości seksualnych. Ponadto Leokadia Wiącek została oskarżona o głoszenie poglądów socjalistycznych, ponieważ uczestniczyła w spotkaniu neonazistowskim, które zostało zorganizowane na Śląsku w 2004 roku. Została zwolniona z partii, po ujawnieniu tego filmu. Niejaki Adam Machaja był z kolei zwolniony z partii i pozbawiony wolności za głoszenie przekonań hitlerowskich i zbrodni jakich dokonał. Krzyczał oni, iż Hitler dobrze robił zabijając Żydów i głosił hasła nazistowskie i antysemickie. Również Roman Giertych jest posądzany za konserwatywne poglądy i gdy był ministrem edukacji narodowej wprowadził reformy, które nie spodobały się społeczeństwu a także samym nauczycielom i profesorom.


Warto również przeczytać:

Zjawisko polityczne
Zjawiskiem politycznym nazywa się odpowiedni podmiot, którym może być grupa, organizacja bądź pojedyncza jednostka, z którymi związane są dane wydarzenia, fakty, stany, i...

Kozacka wolność i nieskrępowanie
Społeczność kozacka oprócz miejscowych chłopów składała się także z chłopów polskich – zbiegów z Małopolski Zachodniej i z Grodów Czerwieńskich. Dołączyli do nich u...

Nowa Sicz
Książę Mniszkow, znany dotąd jako przeciwnik autonomii Ukrainy, w tych zmienionych warunkach wystąpił jednak z krytyką Kolegium Małorosyjskiego. Podobnie jak inni rosyjsc...

Totalitaryzm
Totalitaryzm jest jednym z najgorszych sposób rządów na świecie. Sprawia, że wielu ludzi jest uciśnionych i nie jest możliwe jakiekolwiek rozwiązywanie w dyplomatyczny sp...

Polityka prorodzinna
Bardzo często słyszy się, że rodzina jest ni mniej ni więcej tylko podstawową komórką społeczną. Nic zatem dziwnego, że w programach partii politycznych tak wielką wagę p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: