Polityka

Królowa Elżbieta II

Inne strony warte obejrzenia: urządzenia sygnalizacyjne

Królowa Elżbieta IIJest obecnie najpotężniejszą kobietą na świecie. Stoi na czele nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również kilkunastu innych państw. Sprawuje władzę między innymi w Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii czy na Jamajce. Jej rola jest raczej symboliczna, ale nad każdym z tych państw sprawuje opiekę i musi podejmować decyzje, które ich dotyczą. Jest córką króla Jerzego VI i Elżbiety Bowes- Lyon. Jej koronacja nastąpiła 2 czerwca 1953 roku. Od tej pory nieustająco sprawuje swoją władzę co powoduje, że jest najdłużej panującym władcą w historii. Jej mężem jest Książe Filip, który zawsze stoi u boku żony w czasie oficjalnych wystąpień. Jest znana z tego, że nie wyraża publicznie opinii na temat polityków, którzy sprawują władzę w państwach, które jej podlegają. Jedyną sytuacją gdzie można było wyczuć niechęć królowej był jej stosunek do Margaret Thatcher. Jej wymagania co do współpracowników są tak duże, że niewiele osób jest w stanie im sprostać. Bierze udział w licznych spotkaniach i zawsze musi zachowywać się zgodnie z panującą etykietą. Także jej dzieci od urodzenia były kształcone pod kątem jak trzeba się zachowywać i jakie obowiązki należy wykonywać żeby nie narazić dobrego imienia ani królowej, ani kraju. Jest również zwierzchniczką kościoła anglikańskiego. Chociaż losy jej rodziny są dobrze znane ona sama nigdy nie pozwoliła sobie na jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie. Jest jedną z najbogatszych kobiet na świecie, jednak nikomu nie udało się ustalić jego rzeczywistej wartości. Chociaż jej następcą powinien zostać Książe Karol, ona nie ukrywa, że wolałaby na tym miejscu zobaczyć swojego wnuka Wiliama. Chociaż sympatia jaką darzą ją poddani nie zawsze jest taka jakiej by chciała to trzeba przyznać, że dla własnego kraju zrobiła dużo. Często jest postrzegana jako kobieta wyniosła i pozbawiona uczuć a najlepiej czuje się w towarzystwie swoich zwierząt. Jest właścicielką licznych posiadłości, które zawsze są przygotowane na jej przyjazd. Do swoich pracowników musi mieć absolutne zaufanie, a każdy z nich podejmując pracę w pałacu zobowiązany jest do milczenia na temat tego co się dzieje w środku. Trzeba mieć niezwykle silny charakter by umieć godzić tak wiele obowiązków, jednak rodziny królewskie od urodzenia dbają o to by ich dzieci były odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale i decyzje jakie podejmują. Elżbieta w roli monarchini jest surowa, ale tak właśnie powinna zachowywać się królowa.


Warto również przeczytać:

Polityka mieszkaniowa
Polityka mieszkaniowa to istotny element polityki społecznej, na który jednak ciągle jeszcze kładzie się niestety zbyt mało nacisk, co jest powodem zbyt małej liczby mies...

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Polityka zagraniczna Unii jest głównie skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz na państwach, które w niedalekiej przyszłości będą kandydatami na nowych człon...

Działacze ukraińskiego ruchu ludowego
Problematyką stosunków narodowościowych zajmował się wydawany od 1886 roku przez Bolesława Wysłoucha miesięcznik „Przegląd Społeczny". Iwan Franko publikował tam ar...

Problemy polityczne
Problemy polityczne są postrzegana jako największe zagrożenie, który obejmuje w sobie wszystkie globalne problemy współczesnego świata. Często przez długotrwałe konflikty...

Niech nastaną zmiany
W Polsce w ostatniej dekadzie jest niewielu polityków, którzy zmienili cos w funkcjonowaniu naszego kraju. Jeśli chodzi o zmiany ustrojowe to na czoło wysuwa się dwóch po...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: