Polityka

Kozacy – ludzie z różnych narodów

Inne strony warte obejrzenia: kredyt bez zaświadczeń

Kozacy – ludzie z różnych narodówZebrany w roku 1590 Sejm zabronił Kozakom przekraczania granic państwa polskiego w celu naruszania suwerennych praw i własności w krajach sąsiednich. W myśl przyjętej wówczas ustawy sejmowej poddawano Kozaków pod nadzór hetmana koronnego, rejestrowym zaś spośród osiadłej szlachty „starszego rejestrowego”. Kozaccy oficerowie, rotmistrze i setnicy też od tego czasu mieli się rekrutować spośród szlachty. Wszyscy Kozacy rejestrowi a także ich przełożeni zostali zobowiązani do złożenia przysięgi królowi i Rzeczy, iż bez zezwolenia hetmana lub innego jego zastępcy nie przekroczą granicy państwa. Bez wiedzy i zgody hetmana koronnego nikt nie mógł być odtąd przyjęty do rejestru kozackiego. Sejm groził też karami starostom, panom, książętom i szlachcicom za pomoc w najazdach Kozakom. Projekt uchwały sejmowej z roku 1592 o Kozakach wskazywał, iż są to ludzie z różnych narodów zebrani i zgromadzeni. Jakub Sobieski stwierdził, że w szeregach kozackich byli także Polacy oraz pojedynczy Niemcy, Francuzi, Włosi oraz Hiszpanie. Ze szlacheckiego punktu widzenia kozacka wolność stanowiła niebezpieczny przykład dla chłopstwa bez względu na pochodzenie etniczne. Wystąpienia Kozaków miały najczęściej charakter ruchów antyszlacheckich obejmujących większość ludności wiejskiej oraz biedoty miejskiej na Ukrainie i na Białorusi. Ważny jest fakt, że pierwsze powstanie kozackie wybuchło już w 1591 roku. Na czele powstańców stał Krzysztof Kosiński – szlachcic rodem z Podlasia. Powstanie objęło Wołyń, Bracławszczyznę, Kijowszczyznę. Powstańcy zostali pokonani przez pospolite ruszenie 2 lutego 1593 roku na Żytomierszczyźnie. Latem 1593 roku Kosiński na czele dwóch tysięcy Kozaków wyruszył z Siczy do Czerkas, gdzie został zamordowany podczas negocjacji o rozejm. Walki nie ustały, wobec czego władze zmuszone były w 1593 roku zawrzeć z Kozakami rejestrowymi nową ugodę, na mocy której przekazano im skonfiskowane wcześniej łodzie i konie. Z wydarzeniami tymi ściśle łączy się uchwała Sejmu warszawskiego z 1593 roku, na mocy której Kozacy, którzy wszczynali bunty na Ukrainie bądź podejmowali samodzielne wyprawy na obce tereny, byli uznawani za wrogów ojczyzny i zdrajców. Kolejne powstanie kozackie wybuchło w 1594 roku, dowódcą był Semen Nalewajko. Celem aktów grabieży były przede wszystkim dwory szlacheckie. Dwunastotysięczna armia Nalewajki ruszyła w 1595 roku z Podola na Wołyń, a następnie przez Słuck na Białoruś. Król zdecydował się na użycie przeciwko powstańcom regularnej armii pod dowództwem hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego. 5 czerwca 1596 roku otoczeni Kozacy skapitulowali. Schwytano też usiłującego zbiec Nalewajkę i przewieziono go do Warszawy, gdzie po trwającym dziesięć miesięcy śledztwie został skazany na śmierć.


Warto również przeczytać:

Grupy społeczne
W chwili urodzenia się człowiek to już staje się on członkiem jakieś konkretnej grupy społecznej. W przypadku narodzin naturalnie taką grupą społeczną staje się cała jego...

Wybory prezydenckie 2010
Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku w tragicznej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem spowodowała, że 20 czerwca w Polsce odbędą się przyśpieszone...

Życie polityczne
Polityka z całą pewnością jest to temat, który pasjonuje wielu ludzi. Dla tych, którzy interesują się nią na tyle, że wiążą z nią swoją przyszłość idealnym wyjściem z syt...

Honorowe obywatelstwo
Honorowe obywatelstwo jest sposobem na uhonorowanie osoby za jej wielkie czyny dla danego regionu, miasta, czy też państwa. Honorowe obywatelstwa zwykle są nadawane dla l...

Inkluzja polityczna
Inkluzja polityczna to działanie, która dąży do objęcia niektórych grup społecznych systemem, który będzie gwarantował prawa, dzięki którym będą mogli czynnie oraz realni...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: