Polityka

Kozacka wolność i nieskrępowanie

Inne strony warte obejrzenia: tłumaczenia tekstów na angielski

Kozacka wolność i nieskrępowanieSpołeczność kozacka oprócz miejscowych chłopów składała się także z chłopów polskich – zbiegów z Małopolski Zachodniej i z Grodów Czerwieńskich. Dołączyli do nich uciekinierzy z tatarskiego jasyru. Na stepowych przestrzeniach ludzie czuli się wolni i nieskrępowani narzuconymi im z góry prawami. Dość znaczny wśród nich odsetek pospolitych przestępców rzutował na specyficzny sposób zdobywania nie tylko środków do życia, ale i wzbogacania się. Zorganizowane grupy kozackie uczyniły sobie proceder z rozboju i wypraw w celu grabienia zamożnych mieszkańców miast portowych nad Morzem Czarnym. Niepokoiło to szczególnie Turcję i stało się zarzewiem wielu konfliktów. Miejsce na ufortyfikowaną siedzibę Kozacy obierali na trudno dostępnych wyspach dieprzańskich. Pierwszą sicz założyli w XVI wieku na Chotrycy, wyspie położonej za porohami Dniepru. Stałą sicz Kozacy założyli dopiero w końcu XVII wieku. Oprócz siczy Kozacy zakładali także mniejsze obozowiska, zwane koszami, które służyły im w czasie przygotowań do wypraw wojennych. W koszu obierali też swojego tymczasowego dowódcę, zwanego atamanem koszowym. Oddziały kozackie, samodzielnie dotąd uprawiające zbójecki proceder, łączyły się w coraz to większe watahy, aż wreszcie doprowadzili do powstania dość jednolitej organizacji, podporządkowanej stojącym na czele wypraw wodzom. W XVI stuleciu wzrosła rola starostów ukrainnych, którzy nie tylko potrafili z tworzącej się Kozaczyzny zorganizować w pewnych momentach samoobronę, lecz niejednokrotnie sami stawali na czele wypraw kozackich w charakterze przywódców. Takimi przywódcami szlacheckimi byli Ostafi Daszkiewicz, Dymitr Wiśniowiecki, Przecław Lanckoroński. O zasługach Ostafiego Daszkiewicza, organizatora wojsk kozackich, których był pierwszym hetmanem, pisał sto lat później Szymon Starowolski w pracy Wojownicy sarmaccy. Kiedy wiosną 1532 roku chan krymski Seadet Girej przekroczył linię Dniepru i ruszył na Czerkasy, na czele obrońców miasta stanął Daszkiewicz. W roku 1533 przedstawił zebranym na Sejmie w Piotrkowie posłom relację o odniesionym pod Czerkasami zwycięstwie. Na posiedzeniu Senatu Daszkiewicz wystąpił z propozycją uchronienia się przed najazdami tatarskimi. Tak pisał o tym M. Plewczyński: Założeniem projektu było przede wszystkim stałe wojsko, które mieli stanowić Kozacy na koniach i piechota na czajkach – lekkich, zwrotnych i szybkich łodziach pływających na Dnieprze...


Warto również przeczytać:

Co daje nam polityka?
Polityka jest jedną z najważniejszych rzeczy, które tworzy państwo, to dzięki niej mamy możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa i możliwości spokojnego życia. Wielu lu...

Donald Tusk
Donald Franciszek Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Jest on z wykształcenia historykiem, ale przede wszystkim jest aktyny w życiu politycznym. Od 16 listo...

Doktryna anarchizmu
Anarchizm to jedna z wielu doktryn politycznych, która opowiada się za modelem społeczeństwa, które powinno być równe, a także wolne. Doktryna ta bywa także nazywana woln...

PSL
Dobrze jest przyjrzeć się historii powstania tej partii politycznej. Bardzo ciekawe jest to, skąd powstała nazwa partii – „Polskie Stronnictwo Ludowe”. ...

Kozacy
W okresie panowania Jagiellonów państwo polskie stało się środkowoeuropejską potęgą. Umocnienie po zwycięstwie nad Krzyżakami pozycji na wschodnim pograniczu oraz skutecz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: