Polityka

Kosmopolityzm

Inne strony warte obejrzenia: windykacja masowa

KosmopolityzmKosmopolityzm jest jednym z ideologii politycznych. Głosi ona poglądy, które wyrażają się negatywnie na temat wszystkich podziałów polityczno – kulturowych, a także terytorialnych. Kosmopolityzm bowiem głosi przekonania, iż ojczyzną nie jest jakiś mniejszy obszar, na przykład rodzinna miejscowość, czy też większy obszar – kraj, ale ojczyzną każdego człowieka powinien być cały świat. Ludzie, którzy głoszą tą ideologię nawołują ludzi do poczucia więzi z innymi ludźmi oraz kulturami. Chcą oni, aby ludzie nie odcinali się na inne kultury i aby byli dla siebie mili i otwarci. Dążą oni, aby istniała jedność na świecie pod względem politycznym, a także społecznym. Nie chcą oni, aby na świecie istniały konflikty, a także podziały, które przyczyniają się do wrogiego nastawienia ludzi. Uważają, iż ludzie na całym świecie powinni być brani za jedno społeczeństwo, a także za jedną masę ludzi. Ideologia ta jest przeciwieństwem nacjonalizmu oraz patriotyzmu. Poglądy te były obecne już w dalekiej przeszłości, a także są popularne w obecnych czasach. Jest to typowo pokojowa ideologia pragnąca uczynić ludzi przyjaźnie nastawionych do swoich bliźnich. Antyseksualizm jest pojęciem, a szczególniej rzecz ujmując jest to ideologia, która negatywnie nastawia się do seksualności. Jak sama nazwa wskazuje ideologia ta przeciwstawia się wręcz prowadzeniu życia seksualnego. W dawnych czasach poglądy te miały przede wszystkim religijne podłoże, ponieważ religia zabraniała ludziom uprawiać seks. Jednak coraz częściej w obecnych czasach istnieją świeccy ludzie, którzy wygłaszają poglądy antyseksualne. Ludzie ci związani się z takimi poglądami jak głęboka ekologia, czy tez „straight edge”. Jednak należy dodać, iż ideologia ta nie tylko sprzeciwia się współżyciu, ale także miłości romantycznej, która jest uważana za uzależnienie od drugiej osoby. Ludzie ci są przekonani, iż seks niszczy międzyludzkie relacje, a także niszczy więź z drugim człowiekiem. Uważają, iż popęd płciowy jest instynktem zwierzęcym, który należy tępić, ponieważ ludzie są bardziej rozwiniętym gatunkiem. Co więcej seks przeszkadza ludziom osiągnąć duchowy rozwój, czy też jest to jedna z przyczyn dla którego kobiety czują się uciskane przez mężczyzn. Na koniec przedstawiciele tej ideologii uważają, iż seks przyczynia się do utraty pieniędzy oraz energii, które można by wykorzystać w bardziej twórczy sposób.


Warto również przeczytać:

Ustrojowa rola szefa rządu
Najbardziej charakterystyczną cechą rządu jest fakt, iż działa on przede wszystkim na zasadach kolegialności i za swoje wszelkie działania ponosi całościową odpowiedzial...

Polityczne elity
Elity polityczne to osoby, które stanowią symbol życia współczesnego i uosabiają istotne wartości. Według Suzanne Keller istnieje przede wszystkim elita o charakterze str...

Deklaracja praw seksualnych
Deklaracja praw seksualnych opisuje jedenaście praw dotyczących stosunków seksualnych, które są dopełnieniem oraz nieodłączną częścią praw człowieka. Prawa seksualne są t...

Problemy społeczno- ekonomiczne
Problemy, które dotyczą społeczeństwa oraz sfery ekonomicznej są bardzo trudnymi problemami, gdyż zazwyczaj dotyczą one wszystkich obywateli i potrafią być dla nich napra...

Afery polityczne
Afery polityczne są jedną z najgorszych rzeczy, jakie istnieją w polityce, szczególnie można je zauważyć w polityce polskiej, gdzie afery jest za aferą, często są one bar...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: