Polityka

Konstytucja Polski

Inne strony warte obejrzenia: eprawohub.pl

Konstytucja PolskiW instytucji, jaką jest państwo, bardzo ważną role pełnia różnego rodzaju akty normatywne, które kształtują sposób funkcjonowania państwa. Najważniejszym z tych aktów jest oczywiście konstytucja. To właśnie do konstytucji odwołują się strony zwaśnione, gdy inne akty normatywne nie dają odpowiedzi odnośnie racji w danym sporze. To także konstytucja właśnie określa uprawnienia najważniejszych politycznych organów państwa. Jeśli chodzi o konstytucje, to bardzo często używa się zamiennego określenia, mówiąc o niej jako o ustawie zasadniczej, co podkreśla jakby nadrzędność konstytucji nad wszelkimi innymi aktami prawnymi. Konstytucja to taki akt prawny, który określa bardzo wiele płaszczyzn, na których rozgrywa się życie polityczne i społeczne. To właśnie w konstytucji określone są zasady ustrojowe danego państwa, sposób powoływania oraz kompetencje najważniejszych organów państwowych a także wszelkie prawa i obowiązki obywateli danego państwa. Nic zatem dziwnego w tym, że konstytucja jest aktem prawnym, który ma ogromne znaczenie polityczne, który w znaczącym stopniu określa sposób funkcjonowania polityki danego kraju. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to jest to proces wybitnie skomplikowany od strony prawnej. Warto nadmienić jeszcze, że zwykle głowa państwa jest odpowiedzialna za przestrzeganie zapisów konstytucyjnych, podobna funkcje pełni także Trybunał konstytucyjny. Jeśli chodzi o kwestie historyczne, to zazwyczaj dominuje pogląd, że pierwsza konstytucją państwową była ogłoszona w 1787 roku konstytucja Stanów Zjednoczonych, kolejną zaś konstytucja polska z roku 1791. Ten pogląd jest najpopularniejszy, aczkolwiek bywa, że konstytucjonaliści za pierwszą konstytucje uważają Konstytucje Korsyki z roku 1755. Warto zaznaczyć, że konstytucje państwowe mogą występować zarówno formie spisanej jak i rozproszonej, nie ma to znaczenia dla ich ważności jako nadrzędnego w danym państwie aktu normatywnego, któremu muszą się podporządkować wszystkie bez wyjątku organy państwowe i inne instytucje. W Polsce obowiązuje obecnie konstytucja z roku 1997, która została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzona w powszechnym referendum. Jak dotychczas politycy różnych frakcji nie zgłaszają raczej potrzeby wprowadzenia jakichś znacznych zmian w obowiązującej konstytucji, aczkolwiek dochodzi czasem do sporów, który musi rozsądzić Trybunał Konstytucyjny.


Warto również przeczytać:

Uczciwi politycy w polskim rządzie
W polskim rządzie wbrew pozorom czasami trafiają się uczciwi politycy, dla których najważniejsze jest dobro kraju i jego obywateli. Należy sobie jednak szczerze powiedzie...

Demokratyczne systemy polityczne
Państwo demokratyczne to państwo rządzone przez prawo (obowiązujące prawo wiąże wszystkie podmioty, zarówno rządzących jak również rządzeni - ta zasada nosi nazwę legaliz...

Systemy
Systemy polityczne jest to pojęcie bardzo szerokie, istnieje wiele opinii na ten temat, naukowcy prowadzą wiele badań, a studenci, którzy mają do czynienia z takim przedm...

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

Zmiany ugody w Hadziaczu
Najwyższym organem władzy ustawodawczej na terenie Wielkiego Księstwa Ruskiego miało być Zgromadzenie Narodowe. Władzę wykonawczą dożywotnio miał sprawować wybierany i za...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: