Polityka

Konserwatyzm

Inne strony warte obejrzenia: prawnik rozwody Poznań

KonserwatyzmKonserwatyzm jest jedną z doktryn politycznych, a także orientacją, która opiera się na tym, iż należy ochraniać państwo, a szczególnie jego porządek gospodarczo-społeczny. Konserwatyzm dąży także do tego, aby w państwie zostały zachowywane oraz wzmacniane wartości tradycyjne, to znaczy : naród, państwo, religia, hierarchia, rodzina, własność prywatna oraz autorytet. Gospodarka zaś powinna opierać się na prywatyzacji i opierać się na własnym rynku. Doktryna chroni dawne tradycje, ponieważ uważa, iż wszelkie rewolucje dążą do zniszczenia państwa oraz społeczeństwa. Konserwatyzm powstał na przełomie wieków XVIII i XIX. Na początku ludzie starali się przeciwstawić wobec racjonalistycznej myśli oświecenia. Powstał one przede wszystkim ze względu na wybuch rewolucji francuskiej i był reakcją na nią. Twórcą tej ideologii jest Edmund Burke. W roku 1820 po raz pierwszy konserwatyzm został uznany jako pogląd polityczny przez jednego ze zwolenników restauracji z dynastii Burbonów. Jeśli chodzi o politykę, konserwatyzm nie jest jedną filozofią, lecz filozofią, która posiada w sobie wiele innych ideologii. Zwykle konserwatyzm kojarzony jest z partiami politycznymi o charakterze prawicowym. Liberalizm jest kierunkiem politycznym, ideologią i doktryną polityczną, która uważa, iż wolność w szerokim tego słowa znaczeniu jest najwyższą wartością. Liberalizm przede wszystkim odwołuje się do indywidualizmu, a także głosi, iż prawa człowieka są o wiele ważniejsze od społeczeństwa. Liberalizm pozwala jednostkom na nieskrępowaną działalność we wszystkich aspektach i dziedzinach życia zbiorowego, o ile będzie ona utrzymana w ramach prawa. Jest to tolerancyjne patrzenie na potrzeby innego człowieka, a także do jego czynów oraz poglądów. Doktryna ta powstała w okresie Oświecenia. Do jej zwolenników zalicza się ludzi, którzy byli zwolennikami nurtów filozoficznych panujących w tej epoce, jak i zwolenników samej epoki. Liberalizm postulował, aby przeprowadzone zostały liczne reformy polityczno-społeczne. Dążył on do tego, aby ograniczone zostały przywileje szlacheckie, aby doszło do zniesienia ustroju feudalnego. Ponadto doktryna ta dążyła do ograniczenia roli Kościoła, wprowadzenie wolnej gospodarki zamiast pańszczyzny, sprawienie, aby obywatele byli równi wobec prawa, czy też zniesienie absolutyzmu oraz monarchii i zamiast tego wprowadzenie demokracji, która byłaby oparta na trójpodziale władzy.


Warto również przeczytać:

Pierwsza dama
Bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej każdego kandydata jest poparcie jego rodziny a szczególności jego współmałżonki. Dlatego taka kobieta musi być odpowiednio przy...

Anarchizm
Anarchizm, jest to słowo pochodzące z greki, które oznacza bez władcy. Jest to jedna z ideologii społeczno-politycznych, która wykształciła model społeczeństwa oraz państ...

Ustrój polityczny Niemiec
Niemcy są demokratyczną republiką federalną. Co więcej posiadają one oryginalny oraz niepowtarzalny system nazywany kanclersko-parlamentarnym. Jeśli chodzi o podstawowe k...

Władza
Władza niewątpliwie kojarzy się z wywieraniem wpływy na innych i możliwością dokonywania decyzji, które decydują o danej grupie, czy państwie. Ale władza może także oznac...

Polityka króla Jana III Sobieskiego
Na jeszcze bardziej podzielonej Ukrainie było teraz trzech hetmanów, z których każdy podlegał innemu władcy: Chanenko – królowi polskiemu, Doroszenko – sułtan...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: