Polityka

Komitet Działania na rzecz Europejskiej Demokracji

Inne strony warte obejrzenia:

Komitet Działania na rzecz Europejskiej Demokracji„Komitet Działania na rzecz Europejskiej Demokracji” potocznie nazywany jest grupą Amato, jest w rzeczywistości ugrupowaniem, które zostało stworzone po to, aby doprowadziło do reformy instytucji Unii Europejskiej. Została ona utworzona w momencie, kiedy to nie udała się próba wprowadzenia w życie konstytucji dla Europy. Grupa Amato działa nieformalnie i ich spotkania także są nieformalnie i nie mają one wyznaczonych stałych spotkań. Nie wiadomo zatem, jak przebiegają ich spotkania i do jakich wniosków dochodzą. Jeśli chodzi o przewodniczącego „Komitetu Działania na rzecz Europejskiej Demokracji” jest nim Giuliano Amato – stąd też potoczna nazwa tego ugrupowania – który był premierem Włoch, a także wiceprzewodniczącym Konwentu Europejskiego. W skład tego komitetu wchodzą sami wybitni politycy, którzy już nie obejmują swoich stanowisk w krajach członkowski. W skład tej grupy także wchodzą delegowani z Komisji Europejskiej, między innymi Danuta Hubner, czy też Margot Wallstrom. Obecnie w skład tego ugrupowania wchodzi 16 członków, w tym także jeden pochodzący z Polski. „Grupa mędrców” jest w rzeczywistości organem doradczym w Unii Europejskiej, który zajmuje się jej sprawami dotyczącymi rozwoju oraz planów dotyczących przyszłości. „Grupa mędrców” została stworzona 14 grudnia 2007 roku podczas jednych ze spotkań na szczycie w Brukseli. Co więcej organ ten został powołany z inicjatywy Nicolasa Sarkozy'ego. Grupa ta otrzymała liczne zadania, które mają wpływać na korzyść Unii Europejskiej, w tym także wszystkich państw członkowskich. Głównym zadaniem „Grupy mędrców” jest długoterminowe planowanie, jak ma wyglądać Unia Europejska, a także jej granice w latach 2020 – 2030. Także za zadanie ma ona planować przyszłość związaną z Unią Europejską. Także musi ona się zmierzyć w wyzwaniami, które zostały zawarte w Deklaracji Berlińskiej przyjętej w marcu. Swój raport „Grupa mędrców” ma przedstawić w roku 2010, w czerwcu. Również mają oni zająć się modelem przyszłej gospodarki Unii Europejskiej, a także imigracją. Jednak nie mają oni zajmować się pod żadnym względem budżetem Unii, czy też nie będą oni zmieniali ustaw Unii. W roku 2008 został utworzony stał dwunastoosobowy skład, w którego wchodzą sami wybitni politycy z różnych krajów członkowskich.


Warto również przeczytać:

Nowe ruchy społeczne
Nowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały cha...

Polityczne życie w Polsce
Nie da się ukryć, że życie polityczne w naszym kraju to dla wielu osób temat powszedni z tego względu, że możemy poczytać o nim wiele artykułów czy to w internecie czy te...

Zachary Taylor
Zachary Taylor był dwunastym prezydentem Stanów Zjednoczonych, którego prezydentura wypadała w dosyć znamiennym dla kraju okresie . Zachary Taylor urodził się dwudzieste...

Co należy wiedzieć o polityce
Przeciętny Polak wie o polityce naprawdę niewiele. Najczęściej ludzie tłumaczą to tym, że po prostu nie mają cierpliwości, aby wysłuchiwać informacji o kolejnych aferach,...

Car Mikołaj I stwarzał pozory
Od stycznia 1836 roku Kolegium Duchowne do Spraw Cerkwi Greckokatolickiej zostało poddane pod jurysdykcję przedstawiciela Synodu. Prześladowania zakonu bazylianów, rozpoc...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: