Polityka

Komisja wyborcza

Inne strony warte obejrzenia:

Komisja wyborczaKomisja wyborcza jest organem kolegialnym, który odpowiada za przeprowadzenie, a także za samo przygotowanie wyborów. Także zadaniem komisji wyborczej jest nadzorowanie samego aktu głosowania. Oznacza to, iż muszą oni pilnować, czy obywatel oddał tylko jeden głos i czy wszystko idzie zgodnie z planem. Stałym organem wyborczym w Polsce jest Państwowa Komisja Wyborcza. Z kolei tymczasowe komisje wyborcze powoływane są do określonych celów. Jednym z takich celów jest rejestracja kandydatów do Sejmu i Senatu, a także orzekają one wyniki głosowania w danych okręgach wyborczych. Także podają one wyniki w okręgach wyborczych, gdy przeprowadzane są wybory na prezydenta. Komisje wyborcze podczas wyborów na radnych również rejestrują kandydatów i przeprowadzają także wybory na burmistrze, prezydenta miasta, czy też na wójta. To właśnie one czuwają nad tym, czy wszelkie wybory na stanowiska polityczne zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. A zatem ich funkcja jest bardzo ważna i często zdarza się, że jest to niebezpieczna praca, gdyż niekiedy ludzie pragnę sfałszować wybory. Jednak na to stanowisko są najlepiej przygotowane do tego osoby i wiedzą, jak postępować w danych sytuacjach. Referendum inaczej nazywane jest ludowym głosowaniem. Ściślej rzecz ujmując referendum charakteryzuje się tym, iż jest to bezpośrednia forma głosowania, która najbliżej odpowiada demokracji bezpośredniej. Udział w tego typu głosowanie mogą brać wszyscy obywatele, którzy oczywiście posiadają czynne prawo wyborcze. Podczas referendum obywatele także wyrażają opinię na temat danego głosowania. Obecnie dzieli się ten typ głosowania na różne kryteria. Wyróżnia się głosowanie obligatoryjne oraz fakultatywne, opiniotwórcze, czy też ogólnokrajowe, lokalne oraz wiążące. Jeśli chodzi o referendum lokalne odbywa się ono tylko na terenie danej gminy, powiatu czy też województwa. Chodzi w nich najczęściej o podatki, czy też o odwołanie wcześniej ustanowionych organów. Frekwencja minimalne referendum lokalnego musi wynosić 30 %. Takie głosowania są powoływane często przez obywateli. Z kolei referendum ogólnokrajowe bardzo często wymaga od obywateli udzielenia odpowiedzi „tak” lub „nie” na dane pytania. Chodzi w nich o to, aby poznać opinię obywateli.


Warto również przeczytać:

Ustawa z 19 maja 1868 r.
W grudniu 1867 roku Rada Państwa uchwaliła konstytucję, formalnie gwarantującą równość wobec prawa, swobodę przenoszenia się z miejsca na miejsce, prawo emigracji, nietyk...

Unia Europejska
Unia Europejska ( skrót UE) jest gospodarczą i polityczną organizacją, zrzeszającą dwadzieścia siedem państw członkowskich, oraz działa głównie w Europie. Unia Europejska...

Nasze poglądy polityczne
W internecie możemy również czytać wiele fascynujących blogów o polityce w związku z czym dla osób, które interesują się tym tematem może to być wspaniała szansa, która j...

Zmiany ustrojowe.
Zwiastunem przełomu w stosunkach polsko-ukraińskich, które doprowadziły do tragicznego konfliktu w latach 1648–1657, stała się zebrana w Czehryniu Rada Kozacka. Ogł...

Czym jest państwo?
Termin ‘państwo’ nigdy nie miało i nie ma jednoznacznie ustalonej treści. Odwieczne spory o to jak powstaje, w jaki sposób istnieje co jest jego powołaniem i ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: