Polityka

Kazimierz Marcinkiewicz i Wałęsa

Inne strony warte obejrzenia:

Kazimierz Marcinkiewicz i WałęsaUrodził się 20 grudnia 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 8 lat był nauczycielem fizyki i matematyki w Szkole Podstawowej nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 80-tych był członkiem NSZZ „Solidarność”. Swoją karierę polityczną zaczął w roku 1989, kiedy to został współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Kazimierz Marcinkiewicz był posłem na Sejm III, IV i V kadencji. W 1992 roku pełnił funkcję wiceministra edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1999 – 2000 był szefem gabinetu Jerzego Buzka. Po zwycięskich dla PIS wyborach parlamentarnych w 2005 roku, Kazimierz Marcinkiewicz został kandydatem do pełnienia funkcji premiera. 19 października został desygnowany, a 31 października zaprzysiężony na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. 31 października 2005 roku został wybrany Prezesem Rady Ministrów. Funkcję tę sprawował do 14 lipca 2006. Od 20 lipca 2006 do 2 grudnia 2006 Marcinkiewicz pełnił obowiązki prezydenta miasta stołecznego Warszawy. 1 marca 2007 został dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Urodził się 29 września 1943 w Popowie. Pracę zawodową rozpoczął w Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Łochocimie, jako elektryk mechanik. Zasadniczą służbę wojskową odbył w jednostce Wojskowej w Koszalinie.W 1978 roku był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 był jednym z organizatorów i przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej. W kwietniu 1981 został wybrany przewodniczącym Solidarności oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Lech Wałęsa wraz ze swoją rodziną żył pod ciągłą kontrolą i obserwacją Służby Bezpieczeństwa. W 1983 roku Lech Wałęsa został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, za wybitny wkład w propagowanie i utrzymanie pokoju na świecie. W latach 1988-1989 przewodniczył delegacji opozycji w negocjacjach Okrągłego Stołu. Upór, waleczność i odwaga Lecha Wałęsy pomogła Polakom obalić komunistyczne rządy, które panowały w Polsce nieprzerwanie od zakończenia wojny. 22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym demokratycznie wybranym w wolnych wyborach powszechnych prezydentem RP. Urząd ten sprawował do roku 1995. Lech Wałęsa nadal aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym w kraju i za granicą.


Warto również przeczytać:

Kobiety w Polityce
Polityka, traktowana jako zawód od wieków przysługiwała tylko i wyłącznie mężczyznom. Związane było to bezpośrednio z faktem, iż kobiety uzyskały prawa wyborcze bardzo pó...

Tragedia w Smoleńsku
W ostatnim czasie wydarzyła się wielka tragedia dla naszego kraju. Tragedia, jakiej świat jeszcze nie widział. Samolot rządowy lecący z najważniejszymi osobami w państwie...

Gospodarcza polityka
Polityka gospodarcza jest częścią ekonomii. Opisuje ona sposoby oddziaływania państwa na gospodarkę. Jako państwo rozumie się organy władz państwowych, które konsultują s...

Ulysses Simpson Grant
Ulysses Simpson Grant był osiemnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja przypadała na lata 1869 – 1877. Urodził się on dwudziestego siódmego kwietnia ...

Zachary Taylor
Zachary Taylor był dwunastym prezydentem Stanów Zjednoczonych, którego prezydentura wypadała w dosyć znamiennym dla kraju okresie . Zachary Taylor urodził się dwudzieste...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: