Polityka

Kara śmierci

Inne strony warte obejrzenia: problemy z francuskim urssafem adwokat sprawy karne notariusz katowice

Kara śmierciKara śmierci jest tematem, który bardzo często staje się powodem do dyskusji osób, które są za stosowaniem takiej kary oraz dla tych, którzy się jej brzydzą. Ciężko jest ocenić, czy jest to kara właściwa, czy też nie. Warto jednak skupić się na argumentach, które opowiadają się za karą śmierci i są jej przeciwne. Jednym z głównych powodów, dla których dobrze byłoby stosować karę śmierci jest odstraszanie przestępców przed popełnianiem zbrodni. O wiele bardziej bowiem ludzie będą się bali śmierci niż odsiedzenia paru lat w więzieniu, gdzie są coraz lepsze warunki do życia. Co więcej, kara śmierci jest stosunkowo tanią karą, ponieważ nie trzeba utrzymywać więźnia, który musi odsiedzieć swoją karę w zamknięciu. Ponadto człowiek, który zostanie poddany tej karze już nigdy nie popełni przestępstwa i nie zostanie zwolniony wcześniej „za dobre sprawowanie”. W niektórych przypadkach jest to również odpłacenie się za to, jaką krzywdę wyrządził przestępca swojej ofierze. Jednak istnieją także solidne argumenty opowiadające się przeciwko tej karze. Głównie jest to przekonanie, iż kara śmierci łamie podstawowe prawo człowieka, jakim jest życia. Co więcej, jara śmierci może przyczynić się do zabicia niewinnych osób. Stwierdza się ponadto, iż kara śmierci wcale nie odstrasza przestępców przed popełnieniem zbrodni. W Polsce prawa człowieka zostały zapisane w Konstytucji, którą ustanowiono w roku 1997. Należy zaznaczyć, iż w tej konstytucji prawa człowieka uległy znacznym ulepszeniom oraz przyznano ludziom więcej praw i swobód. Według ustaleń Stanów Zjednoczonych i ich Departamentu Stanu, w Rzeczypospolitej Polskie szanowane są prawa drugiego człowieka, a co więcej, rząd dba o to, aby Polacy mieli dostęp do jak największej ilości praw. Do najważniejszych praw człowieka zapisanych w drugim rozdziale konstytucji zalicza się niewątpliwie prawo do wolności. Jednak na tym nie kończy się długa lista praw człowieka w Polsce. Polacy, mają prawo do głoszenia swoich poglądów, myśli, a także do głoszenia poglądów religijnych. Nikt w Polsce nie powinien być prześladowany za swoje poglądy. Co więcej, wszyscy mają zapewnioną prawdą ochronę swojego życia. Jakiekolwiek naruszenie zdrowia lub życia drugiego człowieka związane jest z surową kara wiezienia. W Polsce istnieje również zakaz do jakiejkolwiek dyskryminacji, ponieważ istnieje prawo do równości. Każdy człowiek ponadto ma prawo do prywatności. Ludzie w Polsce mogą swobodnie się zrzeszać oraz gromadzić. Stwierdza się jednak, iż w przypadku ogłoszenia stanu wojennego można ogłosić niektóre odstępstwa od praw człowieka. Nie można natomiast nigdy naruszać prawa do życia oraz do zakazu stosowania tortur.


Warto również przeczytać:

Separatystyczne dążenia Słowian
Do zmiany w monarchii dążyły narody, które w całości żyły w granicach Austro-Węgier, stanowiące 25,3 procent jej ludności: Czesi (6 min i 12,5 procent ogółu), Chorwaci (2...

Uprawnienia prezydenta wobec władzy wykonawczej
Choć zwykło się podkreślać, że premier ma większą władze niż prezydent, to jednak prezydent ma także pewne uprawnienia względem władzy wykonawczej, które naprawdę nie są ...

Nowa Sicz
Książę Mniszkow, znany dotąd jako przeciwnik autonomii Ukrainy, w tych zmienionych warunkach wystąpił jednak z krytyką Kolegium Małorosyjskiego. Podobnie jak inni rosyjsc...

William McKinley
William McKinley był dwudziestym piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Lata jego kadencji przypadają na 1897 – 1901. McKinley urodził się dwudziestego dziewiąteg...

Ustrój polityczny Belgii
Belgia jest monarchią konstytucyjną i często nazywa się to państwo Królestwem. Tron w tym państwie obejmuje się na zasadzie primogenitury. Ustrój polityczny był wielokrot...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: