Polityka

Kalisz i Putin

Inne strony warte obejrzenia:

Kalisz i PutinRyszard Kalisz przez wielu uważany jest za jednego z najsympatyczniejszych polityków. Urodził się 26 lutego 1957 roku w Warszawie. Ukończył 45 Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie. Następnie rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją działalność rozpoczął od wstąpienia do młodzieżówki PZPR, czyli Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W 1978 roku został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1987 roku rozpoczął działalność zawodową jako adwokat. Ryszard Kalisz był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu. Był przedstawicielem prezydenta w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 1997-200, a w latach1998-200 szefem Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ryszard Kalisz to także jeden ze współtwórców klubu parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznych. W 2001roku po raz pierwszy dostał się do Sejmu. W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2007 roku, Ryszard Kalisz po raz drugi uzyskał mandat poselski. W 2004 roku był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki. Ten urodzony 7 października 1952 w Leningradzie przywódca swoją karierę zaczynał jako członek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W 1975 roku rozpoczął pracę jako szpieg w KGB. Jako dyplomata w Niemieckiej Republice Demokratycznej werbował współpracowników do inwigilowania niemieckich naukowców. Putin z wykształcenia jest prawnikiem. Władimir Putin w 1994 roku został zastępcą burmistrza Petersburga. To właśnie stamtąd trafił do administracji Borysa Jelcyna. 8 sierpnia 1999 roku został premierem Rosji 7 maja 2008 roku po zaprzysiężeniu Dmitrija Miedwiediewa przestał być prezydentem Rosji. Jego następca desygnował go na premiera. Po rezygnacji Borysa Jelcyna z funkcji prezydenta, Putin tymczasowo przejął po nim władzę. Putin wygrał powszechnych wyborach prezydenckich w 2000 roku. Prezydentem Rosji był przez dwie kadencje. Obecnie jest premierem Rosji. Rządy Putina to wyraźna poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Poprawił się również wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej. Putin starał się budować przyjazne relacje z Europą Zachodnią, głównie z Francją i Niemcami. Rosja została członkiem grupy G8, zrzeszającej 8 najbogatszych i najbardziej wpływowych krajów świata, dodatkowo Rosja spłaciła większość swojego zadłużenia zagranicznego. W latach 1999-2006 Produkt Krajowy Brutto w Rosji wzrósł aż o 65%! Poziom życia wzrósł, bowiem ograniczono wysokość bezrobocia i inflacji.


Warto również przeczytać:

Ustrój polityczny w Chorwacji
Chorwacja to demokracja parlamentarna. Prezydent w tym państwie jest wybierany w wyborach powszechnych. W Chorwacji panuje obecnie konstytucja, która została ogłoszona 22...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Zmiany ugody w Hadziaczu
Najwyższym organem władzy ustawodawczej na terenie Wielkiego Księstwa Ruskiego miało być Zgromadzenie Narodowe. Władzę wykonawczą dożywotnio miał sprawować wybierany i za...

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

OBWE – powstanie
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została powołana do życia w 1994 roku w Budapeszcie. Zastąpiła ona tak naprawdę dawną KBWE. Przedstawiciele poszczególn...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: