Polityka

Józef Stalin

Inne strony warte obejrzenia: Atrakcyjnie tanio pieczątki szczecin cennik z projektem pieczątki w cenie.

Józef StalinCzłowiek wyjątkowo okrutny i zupełnie pozbawiony uczuć wobec innych ludzi. Jego sposób prowadzenia państwa był wyjątkowo bezduszny. Nie wiadomo skąd czerpał inspirację do swoich zachowań i jak to się stało, że do końca życia miał tak silne poparcie wśród Rosjan. Na pewno kierował nimi strach i umiejętność podporządkowania się władzy. Nikt nie spodziewał się, że rządy Stalina spowodują śmierć kilkudziesięciu milionów osób. Pełnił stanowiska premiera i sekretarza generalnego KPZR. W rzeczywistości był jednym z największych dyktatorów w historii. Już na początku lat 30 XX wieku był tak silną osobowością, że nie można było otwarcie krytykować nic co robił. Jego sukcesem był rozwój gospodarki jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Był pomysłodawcą utworzenia na terenie ZSRR obozów koncentracyjnych. Wspólnie z Adolfem Hitlerem podjęli decyzję o rozpoczęciu agresji zbrojnej w Polsce, która zapoczątkowała wybuch wojny. Ich decyzja wpłynęła na losy milionów ludzi w praktycznie całej Europie. W tym czasie do utworzonych przez Stalina obozów trafiło 10 milionów osób. Jako najpotężniejszy polityk w Rosji był pewny tego, że postępując w ten sposób podejmuje dobre decyzje. To przez jego decyzje na terenie Ukrainy miała miejsce klęska głodu. Chłopi byli zmuszani do oddawania swoich plonów na rzecz państwa i w ten sposób zostawali pozbawieni środków do życia. W ciągu trzech takich akcji zmarło ponad 10 milionów osób. W czasie wojny Stalin często szantażował swoich współpracowników, którzy nie zgadzali się z jego decyzjami. Straszył ich w sposób okrutny, wykorzystywał do tego osoby z rodziny nieposłusznego pracownika. Bez powodu potrafił pozbawiać ludzi życia lub skazywać na pracę w łagrach. Dla polaków największą zbrodnią dokonaną przez decyzję Stalina było wymordowanie ponad 7 tysięcy polskich oficerów, podoficerów i ludzi ważnych w życiu polaków. Przez długi czas o tę zbrodnię były podejrzewane władze Niemiec. Gdy pojawiły się pierwsze dokumenty pokazujące, że to była zbrodnia stalinowska w czasie gdy w Polsce był komunizm zabroniono mówienia na ten temat. Stalin zmarł 5 marca 1952 roku. Oficjalnym powodem śmierci dyktatora był wylew. Jednak wiele osób podejrzewa, że został zamordowany przez któregoś ze swoich współpracowników. Jego pogrzeb wywoływał tak silne emocje, że w czasie jego trwania doszło do starć ulicznych.


Warto również przeczytać:

Wyrzeczenie się wiary na rzecz władzy
Za panowania Giedymina i jego synów Litwa przesuwała na południe i wschód swoje granice. Już Giedymin dążył do zapanowania nad Księstwem Halicko-Włodzimierskim, ale bezpo...

Przykrywka
Przykrywka jest sposobem na to, aby organizacje polityczne, czy też partie, miały pewnego rodzaju ochronę, która zapewnia przykrywkę (stąd nazwa) dotyczącą głównych celów...

Partie polityczna, grupa społeczna
Partie polityczną tworzy pewna część społeczeństwa, która posiada własną wizję sprawowania władzy, czy wywierania nacisku na władzę, w celu wprowadzania w państwie określ...

Światopogląd religijny
Na ziemiach polskich przyjęcie chrześcijaństwa otworzyło drogę stopniowemu tworzeniu się nowych, nieznanych dotąd kategorii wartości. Dotyczy to przede wszystkim znaczeni...

Pacyfizm
Ruch polityczno społeczny, którego głównym zadaniem jest głoszenie pokoju nazywa się ruchem pacyfistycznym. Ruch ten dodatkowo neguje sens wszelkich wojen oraz służb mają...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: