Polityka

Językowa polityka w Łotwie

Inne strony warte obejrzenia:

Językowa polityka w ŁotwieW Łotwie językiem urzędowy został ogłoszony język łotewski w artykule czwartym oraz sto czternastym w Konstytucji. Pomimo tego w kraju tym tolerowane są mniejszości językowe i istnieje ochrona języków i dialektów, którymi posługują się obywatele Łotwy. Co więcej, w kraju tym, aż jedna trzecia populacji posługuje się językiem rosyjskim, a jest on uważany za język obcy. To samo tyczy się języka litewskiego, polskiego, rumuńskiego, ukraińskiego oraz białoruskiego, którymi mieszkańcy Łotwy posługują się bardzo często. Język łotewski obowiązuje w tym kraju od roku 1988, a w roku 1989 umocniono pozycję tego języka, jako język urzędowy. W ten sposób Łotwa pragnie rozwijać język łotewski oraz ochraniać go, ponieważ widać, jak bardzo popularne w tym kraju są także inne języki. W ten sposób rząd również stara się ochraniać historię oraz kulturę państwa. Dzięki wprowadzeniu tej ustawy, każdy człowiek przebywający na terenie Łotwy może swobodnie posługiwać się tym językiem, nawet w terenach, gdzie ludzie posługują się innym językiem. Ponadto ludzie, którzy używają inny język niż łotewski muszą być tolerowani przez obywateli kraju, ponieważ wolność posługiwania się językiem gwarantują prawa człowieka. Jest to jeden z przykładów wolności językowej w kraju, gdzie w dużym stopniu używa się różnorodne języki. W roku 1958 został założony ruch społeczny, którego głównym celem było sprzeciwianie się oraz niedopuszczanie do wykorzystywania energii atomowej. Ponadto ugrupowanie to czynnie próbuje rozbroić wszelkie bomby o tym charakterze. Ponadto zarzekają się, iż wykorzystywanie energii atomowej na użytek cywilny jest czymś niewłaściwym i chcą, aby było to zakazane. Ruch ten również postuluje, aby wykorzystywanie energii atomowej było zastąpienie poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii energooszczędnej. Ruch antynuklearny jest jednym z nowo powstałych ruchów społecznych. Co roku grupa składająca się z tysięcy zwolenników takich poglądów uczestniczy w manifestacji. Ciągnie się ona ponad 80 kilometrów od Londynu aż do Aldermaston, gdzie prowadzone są badania na temat wykorzystania energii atomowej. Bardzo szybko ruch ten stał się popularny i znany na całym świecie. Szczególnie w latach osiemdziesiątych po tragedii w Czarnobylu ludzie zdali sobie sprawę z tego, iż należy zaniechać wykorzystywania energii atomowej. Członkowie ruchu antynuklearnego opowiadają się, iż ta technologia dąży do zniszczenia zdrowia wielu ludzi i jest bardzo kosztowna i powinni zająć się innym rodzajem energii.


Warto również przeczytać:

Polityka dla mężczyzn
Polityka a co za tym idzie także władza od zawsze była domeną głównie mężczyzn. Od zalania dziejów mężczyźni byli przywódcami swoich plemion czy konkretnych narodów, zajm...

Wyłączenie Chełmszczyzny z terenów Królestwa Polskiego
Zakon ojców bazylianów oddano w 1864 roku pod zarząd prawosławnego konsystorza chełmskiego, a następnie - po próbach stawiania oporu - starano się zmusić tych zakonników ...

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Działacze ukraińskiego ruchu ludowego
Problematyką stosunków narodowościowych zajmował się wydawany od 1886 roku przez Bolesława Wysłoucha miesięcznik „Przegląd Społeczny". Iwan Franko publikował tam ar...

Mity Polityczne
Mit polityczny jest sposobem na tworzenie nowych idei, które bazują na fałszywym i złudnym myśleniu. Sam mit polityczny można nawet porównać do zwykłych mitów, ponieważ b...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: