Polityka

James Monroe

Inne strony warte obejrzenia: Fototapety do kuchni

James MonroeJames Monroe był piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dwudziestego ósmego kwietnia 1758 roku w Wirginii. Zmarł czwartego lipca 1831 roku w Nowym Jorku. James Monroe był wielkim amerykańskim politykiem i jednocześnie dyplomatą. Kadencję prezydencką pełnił w latach 1817 – 1825. Jak łatwo możemy zauważyć w różnego rodzaju zapiskach i książkach historycznych, James Monroe pełnił również funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych we Francji. Było to w latach 1794 – 96. Ponadto był również ambasadorem w Wielkiej Brytanii w latach 1803 – 07. Wcześniej jeszcze pełnił funkcję senatora, gubernatora stanu Wirginia, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki jak również i sekretarza wojny USA. Monroe pochodził z rodziny farmerskiej. Już jako szesnastolatek rozpoczął studia w College of William and Mary. Niestety wydarzenia historyczne jakie w tym czasie rozegrały się w Stanach Zjednoczonych zmusiły go do porzucenia nauki. Wziął czynny udział w rewolucji amerykańskiej. W dniu dwudziestego szóstego grudnia 1776 roku raniono go w bitwie pod Trenton. Wtedy to został awansowany do stopnia kapitana. Jak i wielu jemu podobnych, swoją karierę polityczną rozpoczynał od członkostwa we władzach stanowych Wirginii. Ponadto był również i członkiem Zgromadzenia Konstytucyjnego Wirginii i jednocześnie delegatem do Kongresu Kontynentalnego. Ponownie wstąpił na studia na kierunku prawo. Uczył go między innymi nie kto inny jak tylko sam Thomas Jefferson. Monroe pełnił jeszcze kilka bardzo znakomitych funkcji politycznych. Między innymi był ambasadorem we Francji. Został jednak z Paryża odwołany, gdyż ówczesny prezydent uznał go za zbytnio sprzyjającego Francji. W takim wypadku Monroe musiał wrócić do kraju. Tutaj jednak nadal starał się udzielać w polityce. Podczas pełnienia funkcji ambasadora w Anglii nie cieszył się Monroe tam ani szacunkiem, ani też zbyt dużym poparciem. Był uznawany za niegodnego pełnienia takiego stanowiska. Po powrocie do kraju Madison powierzył mu bardzo odpowiedzialną funkcję, a mianowicie kierowanie Departamentem Stanu. Stało się to 1811 roku. Wielu polityków uważało go za bardzo uzdolnionego politycznie człowieka. To za czasów pełnienia przez niego powierzonej mu przez prezydenta funkcji, bardzo mocno zaostrzyły się stosunki dyplomatyczne z Rosją. Zostały one na jakiś czas nawet zerwane. Dopiero interwencja Monroe ‘ a doprowadziła do wyprostowania wszystkich nieścisłości. James Monero został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych czwartego marca w 1817 roku.


Warto również przeczytać:

Powinność udziału w głosowaniu
W dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach...

Odizolowanie od polityki
Polityka jest bardzo powszechna. Stykamy się z nią na każdym kroku. Wydaje się że odizolowanie się od niej jest niemożliwe. I pewnie tak jest . Media bowiem dosłownie bom...

Panowanie charyzmatyczne
Max Weber stworzył pojęcie panowania charyzmatycznego, które jest jednym z typów sprawowania władzy w państwie. Charakteryzuje się ono tym, iż osoba, która uzyskała władz...

Ekonomia konstytucyjna
Ekonomia konstytucyjne wywodzi się z nauk politycznych oraz z ekonomii. Przede wszystkim obejmuje ona analizowanie ograniczeń dokonywanych wyborów przez gospodarcze podmi...

Kontrowersje polityczne
Kontrowersje polityczne są jednymi z najbardziej spotykany rzeczy w polityce, których zadaniem jest ośmieszenie przeciwnika politycznego. Kontrowersje są tworzone bardzo ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: